Soteuttamo 2.0

Aika: 22.1.2019 klo 13-17.30. Paikka: Metropolian kampus, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki.

 

Soteuttamon tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Palveluntuottajalle tarjoamme Soteuttamossa konkreettista tukea kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen, tuoretta tietoa sote-uudistuksen tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen, tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä ja omasta asemoitumisesta siihen sekä uusia verkostoja ja kumppaneita.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo 2.0 - tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

Lue lisää Soteuttamo 2.0 konseptista Sitran sivuilta.

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkki on avoin kaikille ja tilaisuuden seuraaminen ei vaadi ilmoittautumista. Jos haluat meiltä postia tästä sekä myöhemmistä Soteuttamo 2.0 -tilaisuuksista, voit jättää nimesi postituslistalle ilmoittautumislinkistä. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.1.2019. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja kysymykset: Ohjelma: Elina Eerola (elina.eerola@sitra.fi; 0294 618 258) Ilmoittautumiset: Anneli Vartio (anneli.vartio@uusimaa2019.fi; 040 184 1638)

Soteuttamo 2.0:ssa tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien, Helsingin Yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten, Arvoliiton, Uusimaa 2019 -hankkeen, Metropolia AMK/Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankeen, Järjestö 2.0:n, NewCo Helsingin, Uudenmaan ELY-keskuksen ja -kasvupalvelujen kanssa.

 

Lisätietoja Metropoliassa

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankeen projektipäällikkö
Ulla Vehkaperä
P. 040 714 5147
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi

 

 

 Lisää tapahtumia