AMK- ja ammatillisen koulutuksen ennakointikyvykkyys muuttuvassa maailmassa 7.-8.11.2024

Kuva: Alex Bao / Helsinki Material Bank

Aika
7.11.2024 - 8.11.2024
Paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu — Myllypuron kampus

Myllypurontie 1

Stadin AO, Myllypuron toimipaikka

Runokylänkatu 1

Hinta

2 päivän osallistuminen 375 €

1 päivän osallistuminen 280 €

Tapahtuman aihetunniste
  • amistutkimus
  • amktutkimus

Järjestäjät: Stadin AO, Metropolia ja Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura, Ottu ry

Meillä on ilo kutsua sinut AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville Helsinkiin 7.-8.11. 2024.

Vuosittain järjestettävät AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät toteuttavat 2024 Stadin AO, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry.

Tutkimuspäivien teemana on ”AMK- ja ammatillisen koulutuksen ennakointikyvykkyys muuttuvassa maailmassa”. Teemaa lähestytään esimerkiksi kestävän tulevaisuuden, hiilineutraaliuden, tulevaisuuslukutaidon ja vertikaalisen oppimisen näkökulmasta.
Ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut sekä yliopistot tarvitsevat vision, miten muuttuviin työelämän tarpeisiin koulutetaan jatkuvasti oppimaan motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia, jotka kehittävät verkostoituneesti omaa toimialaansa kestävästi ja kansainvälisesti merkityksellä tavalla.

Tutkimuspäivät tuottavat uusia ja innostavia näkökulmia tutkimuksesta ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä tutkijoille, kehittäjille, opettajille, opettajankouluttajille sekä sidosryhmille.

Koulutuksen ennakointi edellyttää määrällistä ja laadullista näkökulmaa. Tarvitsemme suuntaviivoja eri alojen koulutusväylien opiskelupaikkamäärien suunnitteluun ja tietoa, kuinka paljon työvoimaa eri koulutusaloilta ja -asteilta tulevaisuudessa tarvitsemme. Tämän lisäksi tärkeää on koulutuksen laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen. Miten ammattien työnkuvat ja tehtävät muuttuvat? Millaisella koulutuksella näihin tarpeisiin vastataan?

Koulutuksen tulee kehittää tulevaisuuden taitoja, kuten tehtävänkuvien yli sovellettavia ja siirrettäviä, transversaaleja taitoja oppijoille. Näitä ovat oppimis- ja innovointitaidot, kriittinen ajattelu, luovuus, ongelmanratkaisu, viestintävalmiudet ja yhteistyötaidot. Lisäksi tarvitsemme tietoisuutta ja ymmärrystä eettisistä ja kulttuurisista tekijöistä joustavuuden, itseohjautuvuuden ja elinikäisen oppimisen taitojen ohella. Näiden omaksumiseen ja vahvistumiseen on kehitetty toimivia pedagogisia menetelmiä.

Uudet teknologiat mahdollistavat useiden työtehtävien suorittamisen teknologia-avusteisesti entistä kevyemmin ja tehokkaammin. Jatkuvan muutoksen keskellä on hyvä muistaa, että monet inhimillisen ja muunlajisen elämän ylläpitämiseksi tarvittavat arjen teot edellyttävät pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Esimerkiksi terveydenhoito ja hyvinvointi, kasvatus, rakentaminen, koulutus, turvallisuus, ravinnon tuotanto, logistiikka, liikenne, kierrätys- ja jätehuolto, kauppa, matkailu, taide ja virkistys sekä tutkimus ja kehittäminen tarvitsevat kaikki tekijänsä. Itsensä ja työnsä kehittämiseen sitoutuneita ammattilaisia.

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen tutkimus, kehittäminen, pohdinta sekä asiantuntijoiden verkostoituminen ovat avainasemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. On aika viedä viimeisin tieteellinen tieto ja tutkimus käytäntöön. Kutsumme sinut mukaan yhteiseen ennakointitehtävään AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville!

Tutustu Tutkimuspäivien sisältöön