Kestävä Keikkatyö -hanke tukee keikkatyötä tekevää ja teettävää

26.5.2020 - 16:00

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2018 vuokratyötä teki keskimäärin 53 000 henkilöä. Lyhytkestoisen vuokratyön lisäksi keikkatyöksi voidaan laskea muu epäsäännöllinen työskentely kuten kevytyrittäjyys, freelancer-työ ja nollatuntisopimuksella työskentely. Olemassa olevat työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointimallit eivät huomioi riittävästi keikkatyötä tekevien henkilöiden tai keikkatyötä hyödyntävien ja välittävien pk-yritysten tarpeita.

Maaliskuussa alkaneen Kestävä Keikkatyö -hankkeen tavoitteena on parantaa keikkatyöntekijöiden, keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten ja keikkatyötä välittävien yritysten työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työterveyttä sekä sitä kautta työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeessa tuotetaan Kestävä keikkatyö -malli ja digitaalinen palvelu. Malli yhteiskehitetään yritysten omien työntekijöiden, keikkatyöntekijöiden ja johdon sekä työterveyshuollon kanssa hyödyntäen olemassa olevia ratkaisuja. Työturvallisuuskeskus vastaa mallin ylläpidosta hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeeseen osallistuu yli 60 pk-yritystä. Mukaan tulevia yrityksiä ei rajata toimialakohtaisesti. Hankkeen valmisteluvaiheessa keskustelua on käyty mm. palvelu-, matkailu-, kulttuuri-, ravitsemus- ja kaupan alan sekä teollisuuden yritysten kanssa.

”On hienoa saada työskennellä hankkeessa, jossa on niin monipuolista ja vahvaa osaamista. Tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin ja talouden asiantuntemuksella tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ja yhteiskehittäminen vaikuttavaa. Hanke vahvistaa yritysten kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Pyrkimyksenä on saavuttaa pysyviä muutoksia työpaikoille nostamalla keikkatyötä tekevien työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi yrityksen tuottavuutta ja menestystä edistävään asemaan. Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa hyvinvointia myös asiakkailleen”, summaa hankkeen projektipäällikkö Kati Ylikahri Metropoliasta.

Poikkeustilan vuoksi hankkeen aloituspäivät ja itsearvioinnin ensimmäinen osa toteutettiin verkossa yhteistyössä STM:n ja Työturvallisuuskeskuksen edustajien kanssa. Lue projektiarvioinnin virtuaalipilotin kokemukset blogista ”Viisi askelta virtuaaliseen arviointipajaan”.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja sen toteuttavat koordinaattori Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanke tehdään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen, Henkilöstöpalveluyritysten liiton, yrittäjäjärjestöjen, ammattiliittojen sekä keikkatyötä käyttävien ja välittävien yritysten kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020 - 28.2.2023.

Lisätiedot

Kati Ylikahri, projektipäällikkö