Metropolian opiskelijat saivat Helsingin Tukkutorin ja Teurastamon alueen Testbed-innovaatiokilpailusta rutkasti projektikokemusta

”Tukkutorin alue on myös loistava ”living lab” kehitystyön opinnollistamiseen!”

Lokakuussa 2018 julkistetussa Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailussa haettiin palvelujen ja monipuolisen yritystoiminnan kehittämiseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Painopiste oli erityisesti elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin sekä kiertotalouteen ja cleantechiin liittyvissä teknologisissa ratkaisuissa.

Metropolia oli mukana kahdessa eri osahankkeessa, joista toinen käsitteli Helsingin Tukkutorin hukkalämpövirtojen hyödyntämistä ja toinen Tukkutorin alueen jätehuollon kehittämistä.

Tukkutorin alue mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristön

Kalasataman kupeessa sijaitsevalla Tukkutorilla toimii tällä hetkellä noin 150 yritystä. Alueella on tukkukaupan keskittymä, jonka tarjonnassa korostuu elintarvikeala ja viherkasvien kauppa. Tukkutorin keskeinen sijainti, asema ammattiasiakaskaupan keskittymänä ja alueella sijaitseva Teurastamon ravintolakeskittymä tarjoavat hyvän alustan uusien tuotteiden ja palvelujen testaukseen yritys- ja kuluttajarajapinnassa. ”Se on myös loistava ”living lab” kehitystyön opinnollistamiseen”, Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän johtaja Antti Tohka totesi.

Helsingin kaupungin ja Business Finlandin rahoittama innovaatiokilpailu mahdollisti tehokkaiden toimintamallien kehittämisen, jotta aluetta voidaan käyttää opetusympäristönä myöhemminkin. Metropolian opiskelijat ovat olleet aikaisemminkin alueella aktiivisia, tehden lopputöitä ja työharjoitteluja liittyen alueen kehittämiseen erilaisissa erillishankkeissa. ”Hanke toi myös hyviä yrityskontakteja erityisesti liittyen erilaisiin innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Nämä kontaktit ovat erittäin hyödyllisiä, hankerahoituksen hakuja silmällä pitäen”, Antti Tohka lisäsi.

Testbed-hankkeen kautta syntyi myös Sisäruokatuotannon ekosysteemin prototypointi – Urbanfarmlab-hanke, missä Metropolia on suuressa roolissa ja pääsee tarjoamaan oppilaille uudenlaista ja monipuolisempaa oppimisympäristöä. Opiskelijavoimin toteutettu hanke poiki myös lisähankkeen Helsingin kaupungilta. ”Parhaillaan kehitämme Helsingin keskustan Torikortteleiden alueen jätehuoltoa. ”Mielenkiintoisia haasteita siis piisaa!”

Projekti motivoi kehittämään omia taitoja

Tukkutorin Testbed-hankkeen jäteselvitysprojektissa työskenteli opiskelijoita harjoittelun ja Sustainable solution project –kurssin kautta. Sustainable solutions project –kurssilta oli mukana bio- ja kemiatekniikan, energia- ja ympäristötekniikan ja liiketalouden opiskelijoita. Opiskelijat selvittivät alueen jätevirtoja, suunnittelivat uutta palvelumallia ja esittivät kehitysehdotuksia jätehuollon logistiikkaan. Opiskelijat työskentelivät projektin parissa yhdessä tutkimus- ja kartoitusvaiheen aikana, minkä jälkeen harjoittelua suorittaneet opiskelijat jatkoivat projektin pilotointiosuutta kesäkuuhun asti.

         
Tukkutorin jäteasema                                Muovipaali

”Projekti Helsingin kaupungin kanssa tarjosi arvokasta kokemusta projektityöskentelystä ja yhteistyöstä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tämän lisäksi opimme oma-aloitteisuutta ja vastuuta päättää projektin kulusta. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa onnistui hyvin, sillä Tukkutorin toimijat halusivat muutoksia alueelle ja ottivat hyvin ideoita vastaan. Kehitettävää hankkeessa oli paljon ja harjoittelijat onnistuivat keksimään hyviä kehitysideoita alueelle, jotka on myös mahdollista toteuttaa. Toinen harjoittelijoista teki myös määräaikaisen työsopimuksen Helsingin kaupungin kanssa”, Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Timo Kangastie ja Emmi Myllylä kertoivat.

Projektihankkeessa mukana ollut henkilöstö arvosti harjoittelijoiden tekemää työtä ja olivat halukkaita yhteistyöhön jatkossakin hankkeen edetessä ja kehitysideoita toteutettaessa.

Lisätietoja projektista:

Innovaatiokeskittymän johtaja Antti Tohka
P. 040 142 4943
S-posti: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Tutustu tästä Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymään 
Lue lisää sisäruokatuotannon ekosysteemistä Urbanfarmlabista