SIMHE polku –hankkeelle tukea yli 400 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt rahoituksen SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -hankkeelle. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Kotona Suomessa -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

SIMHE polku -hankkeessa Metropolia kehittää yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävää ja osaamista täydentävää koulutusmallia. Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on myös tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

”Hankkeen seuraavassa vaiheessa kehitetään alueelliset erot huomioiva koulutusmalli, joka sisältää yksilöllisen ohjauksen, osaamisen tunnistamisen, työssäoppimisjakson ja alakohtaiset lisäopinnot. Toimintaa kehitetään yhteistyössä työelämän tarpeiden ja työllistävien yritysten kanssa”, kertoo projektipäällikkö Oksan Niemi Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

”SIMHE polku -hankkeen kautta saatu rahoitus lisää SIMHE-Metropolian tarjoamiin palveluihin maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen. SIMHE polku -hanke tukee Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi-, kipupisteet- ja toimenpide-esitykset -raportissa korkeakouluille mainittuja toimenpide-esityksiä ja hankkeessa on tarkoitus hyödyntää Metropoliassa jo aiemmin liiketalouden ja tekniikan aloille kehitettyä osaamisen tunnistamisen palvelukonseptia”, toteaa Heidi Stenberg, SIMHE-Metropolian projektijohtaja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on vuodesta 2016 alkaen toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhtenä SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tarjoavana vastuukorkeakouluna.

Lisätietoja

SIMHE polku -osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen
SIMHE-Metropolia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta

Oksan Niemi
Projektipäällikkö SIMHE-Metropolia
P. 040 635 1500
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi