Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tilinpäätös 2018: Metropolian tulos parani - Innovaatiokeskittymien kautta vaikuttajakorkeakouluksi

Vuonna 2018 Metropolia valitsi toimintansa keskiöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Vaikuttajakorkeakouluksi Metropolia tähtää toimimalla ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä.

Tilinpäätös 2018

 • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 96,2 miljoonaa euroa.
 • Toimintakulut olivat 94,4 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia.
 • Henkilöstökulut olivat 62 miljoonaa euroa ja olivat 66,2 prosenttia liikevaihdosta.
 • Poistot olivat 5,7 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos oli 0,06 miljoonaa euroa tappiollinen. Parannus edellisvuoteen oli n. miljoona euroa
 • Metropolian toiminta tehostui tilikauden aikana yhteensä noin 2,6 miljoonalla eurolla.
 • Vuoden lopussa taloudellinen tilanne oli hyvä ja maksuvalmius hyvä.

”Vaikeista taloudellisista lähtökohdista huolimatta onnistuimme parantamaan tilikauden tulosta tekemällä tarvittavia muutoksia, kääntämään toiminnan tehokkaammaksi ja saavuttamaan keskeiset tavoitteemme. Tässä koko henkilöstöllä oli arvokas rooli. Odotamme myös vuodesta 2019 uudistusten vuotta, mutta lähtökohdat sille ovat merkittävästi paremmat kuin edellisenä vuonna", toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola toteaa.

Lähtökohdiltaan taloudellisesti haastavan vuoden 2018 tulos oli 0,06 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulos kuitenkin parani edelliseen vuoteen verrattuna lähes miljoona euroa.

Taloutta tasapainottivat toiminnan tehostaminen, tki-toiminnan ja liiketoiminnan kasvu sekä tarkka talouden seuranta ja ohjaus. Varainhankinnassa ja monissa toiminnan keskeisissä tavoitteissa kuten tutkintomäärät, hyväksi luetut opintopisteet, opiskelijapalaute ja julkaisut onnistuttiin hyvin.

Kuluneen vuoden aikana jouduttiin käymään yt-neuvottelut, mikä johti 30 henkilön irtisanomiseen.

Valtion perusrahoituksen merkittävästä pienenemisestä huolimatta Metropolian taloudellinen tilanne oli vuoden 2018 lopussa kokonaisuutena hyvä. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta, maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 76,2 prosenttia.

Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 96,2 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia.

Varainhankinta tuotti kaksi miljoonaa euroa

Varainhankinta tuotti Metropolialle vuonna 2018 lahjoituksia kaksi miljoonaa euroa. Lahjoituksilla ei ollut vuoden 2018 tilinpäätökseen tulosvaikutusta, vaan ne aktivoitiin rahastosiirtona taseeseen.

Ilman varainhankinnan tuottoa Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olisivat olleet 1,6 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kaiken kaikkiaan Metropolian toiminta tehostui tilikauden aikana yhteensä noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Intensiivinen kampusmuutosten vuosi

Metropolia täytti elokuussa 2018 kymmenen vuotta. Täyden kympin korkeakoulun työntekijät ja opiskelijat juhlivat vuosipäivää yhdessä sidosryhmiensä kanssa neljällä kampuksella.

Vuosi 2018 oli intensiivistä kampusmuutosten aikaa. Metropolia luopui vuoden aikana kahdeksasta toimipisteestään keskittäessään toimintaansa neljälle kampukselle. Myyrmäen kampuksen laajennus Vantaalla ja uusi Arabian kampus Helsingissä avattiin elokuussa 2018. Joulukuussa 2018 valmistui Myllypuron kampuksen ensimmäinen vaihe Helsinkiin, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2019.

Ennätysmäärä suoritettuja tutkintoja

Metropoliassa suoritettiin vuonna 2018 ennätykselliset 2 838 ammattikorkeakoulututkintoa ja 424 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kasvua oli erityisesti tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoa erityisesti kotimaassa. Liiketoiminnan liikevaihto ja muut tuotot olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 toteutettiin 390 täydennys- ja yrityskoulutusta, joihin osallistui yhteensä 5360 henkilöä. Palveluita käyttäneet kokivat koulutusten vastanneen odotuksia keskiarvolla 4,2 asteikolla yhdestä viiteen.

Helsinki XR Center käynnistyy

Metropolia sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä profiloitumisrahoituksen käynnistääkseen Helsinki XR Centerin Arabian kampukselle yhdessä Helsingin kaupungin, Business Finlandin ja alan yrittäjäyhteisö FIVR:n kanssa. Kyseessä on laajennetun todellisuuden ja VR/AR-teknologian kehittäjien, soveltajien ja tutkijoiden kehittäjäyhteisö.

Metropolia on yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisätäkseen koonnut TKI-toimintansa viiteen ilmiölähtöiseen innovaatiokeskittymään:

 • Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut
 • Puhtaat ja kestävät ratkaisut
 • Tieto-ohjattu rakentaminen
 • Toimiva ihmisten kaupunki
 • Älykäs liikkuminen

Vuonna 2018 Metropolian ulkopuoliset TKI-tulot olivat noin 5,4 miljoonaa euroa, joka on noin 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Strateginen yhteistyö kehittyi kansainvälisesti eurooppalaisessa kumppaniverkosto U!REKA:ssa yhteisten hankkeiden valmistelulla. Suomessa yhteistyö Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen kanssa solmitun strategisen liittouman kanssa tiivistyi edelleen.

Yhdessä uudistuminen jatkuu

Vuosi 2018 oli haasteellinen henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Vastapainoa ja voimavaroja muutosten keskellä antoivat uuden odotus ja ilo tulevista, ajanmukaisista toimitiloista sekä työyhteisön tuki ja merkitykselliseksi koettu työ.

Toimintakulttuurin uudistaminen jatkuu mahdollistamalla vuorovaikutusta, fasilitoimalla muutosprosesseja, tukemalla yhteisöllisyyttä ja luomalla vaikuttamisen foorumeja sekä uusilla kampuksilla että digitaalisissa ympäristöissä.

Lisätietoja

toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi, p. 050 548 6069.

Vuosikatsaus 2018 kertoo Metropolian avainluvut ja keskeiset tapahtumat 7.5.2019