Tilinpäätös 2019: Metropolia paransi tulostaan - Rohkealla uudistamisella vaikuttajakorkeakouluksi

Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Vuonna 2019 Metropoliassa panostettiin vahvasti uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tilinpäätös 2019

  • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 98,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 2,2 %.
  • Toimintakulut olivat 97,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 prosenttia.
  • Henkilöstökulut olivat 61,2 miljoonaa euroa ja olivat 62,3 prosenttia liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 7,0 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa.
  • Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli kokonaisuutena hyvä.

”Panostimme koko kuluvan vuoden ajan uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Panostuksemme tuottivat tulosta ja onnistuimme erityisesti tutkintokoulutuksen ja muiden oppimisratkaisujen aktiivisessa kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien vakiinnuttamisessa. Onnistumisemme keskiössä oli kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö, iso kiitos kaikille vuodesta 2019. Kestävä talous loi Metropolialle vahvan pohjan vuodelle 2020”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola toteaa.

Metropolian tilikauden 2019 tulos oli erittäin hyvä. Tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tulosparannuksen mahdollistivat erityisesti kasvanut liikevaihto sekä sijoitus- ja rahoitustuottojen nousu.

Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne Metropoliassa oli vuoden 2019 lopussa hyvä. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta, maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 71,2 prosenttia.

Toiminta keskittyi neljälle kampukselle

Vuonna 2019 jatkettiin toiminnan keskittämistä neljälle kampukselle: Myllypuroon ja Arabiaan Helsingissä, Myyrmäkeen Vantaalla ja Karamalmille Espoossa.

Myllypuron kampuksen toisen vaiheen rakennustyöt valmistuivat lokakuussa sekä kaluste- ja laiteasennukset tehtiin loppuvuoden aikana. Myllypuron kampus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön tammikuussa 2020. Arabian kampuksella toisen vaiheen rakennustyöt etenivät runkovaiheeseen ja kolmannen vaiheen tilojen suunnitelmat valmistuivat toteutusta varten. Karamalmille sijoittuvat väliaikaiset opetustilat otettiin käyttöön elokuussa ja väistötilojen muutostyöt käynnistyivät syyskuussa. Myyrmäen kampuksella tehtiin laajennusosan takuukorjauksia ja vanhan osan laboratoriosiiven ilmanvaihdon korjaukset valmistuivat syyskuussa.

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut, esimerkiksi osaamista täydentävät koulutukset ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot.

Vuonna 2019 Metropoliassa suoritettiin 2 794 ammattikorkeakoulututkintoa ja ennätykselliset 447 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli liiketaloudessa ja tekniikassa, joissa tehtiin tutkintoennätykset.

Muiden oppimisen ratkaisujen viitekehys ja sitä konkretisoiva Metropolia Match -palvelumalli valmistui vuonna 2019. Palvelumalli tarjoaa joustavia oppimisen ratkaisuja elämän eri tilanteissa. Asiakkaita ovat nuorten ja aikuisten lisäksi päiväkoti-ikäiset ja ikäihmiset.  

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) tilikauden liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa kasvaen prosentin edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Lukuvuosimaksullisten koulutusten kautta tuloja tuli 0,6 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)

Metropolian valinta profiloida tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa viiden ilmiölähtöisen innovaatiokeskittymän kautta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Innovaatiokeskittymien puitteissa haetaan uusia ratkaisuja valittuihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin. Ratkaisut syntyvät rajat ylittävän ekosysteemiyhteistyön tuloksena ja niiden keskiössä on ihminen. Vuonna 2019 toteutettiin opetussuunnitelmauudistus tavoitteena mahdollistaa opiskelijoille ilmiölähtöinen oppiminen ja osallistuminen innovaatiokeskittymien TKI-hankkeisiin. Innovaatiokeskittymissä opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa.

Julkaisuja tehtiin 818 kappaletta eli noin seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Koronavirus

Metropolia on käynnistänyt turvaavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Metropolian kampukset on suljettu 18.3.-13.5.2020 ja lähiopetus niissä on keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Metropolia turvaa myös tarvittavat tukitoiminnot.

Helmi-maaliskuussa 2020 eskaloitunut koronavirusepidemia aiheuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan haasteita, menetyksiä ja uudelleenjärjestelyitä. Metropoliassa tilannetta seurataan aktiivisesti ja toimintaa mukautetaan vallitsevan tilanteen myötä. On selvää, että kuluvalle vuodelle 2020 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen aiempien suunnitelmien mukaan ei ole täysin mahdollista. Toimiva johto ja hallitus seuraavat tilannetta aktiivisesti ja tekevät tarvittavia linjauksia Metropolian toiminnan jatkumiseksi mahdollisimman sujuvana ja menestyksekkäänä.

Tilinpäätös 2019

Tutustu tilinpäätökseen 2019.

Lisätietoja

toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi, p. 050 548 6069