Muistisairaasta muistikuntoutujaksi - anna minulle mahdollisuus?

Perustiedot

Laajuus
5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Jatkuva
Hinta
75€

Sisältö

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät, minkälaista ammatillista osaamista tarvitaan muistidiagnoosin saaneiden asiakkaiden kuntoutumisen tukemisessa. Osaat perustella toimintaasi ja tekemiäsi valintoja näyttöön perustuen. Osaat laatia ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeensa ja ympäristöönsä sopivan, hänen voimavarojaan, toimijuutta ja elämän merkityksellisyyttä tukevan kuntoutumissuunnitelman. Jakson suoritettuasi sinulla on käytössä erilaisia keinoja ja menetelmiä, joilla tukea muistikuntoutujaa hänen arkielämässään.

Opintojakso koostuu viidestä osasta:

  • Osa 1: Muistityön keskeiset käsitteet
  • Osa 2: Muistikuntoutuja oman elämänsä asiantuntijana
  • Osa 3: Muistikuntoutujan kuntouttava arki
  • Osa 4: Muistikuntoutujan kuntoutussuunnitelma
  • Osa 5: Keinoja ja menetelmiä muistikuntoutujan arjessa

HUOM! Opintojaksolle avoimen AMKin kautta osallistuvilta opiskelijoilta edellytetään kaikkien moduulien suorittamista, jotta he voivat saada hyväksytyn suoritusmerkinnän.

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Täysin verkossa, Moodle-oppimisalustalla, suoritettava opintojakso. Työmuotoina verkkoluennot/ aktivoivat luennot, essee, etäopetus, harjoitustehtävät, reflektointi ja itsearviointitestit.

Opintoihin on mahdollista kiinnittyä itselle sopivana ajankohtana 1op= 27h opiskelijan työtä. Opintojakso on suoritettavissa koko vuoden ajan. Suorittaaksesi tämän opintojakson sinun ei tarvitse lainata tai hankkia kirjoja. Kaikki materiaali löytyy Moodle -oppimisalustalta. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna opintojakson voimassaoloajan loppuun mennessä.

Arviointi

Opintojakson arviointikriteerit (hyväksytty-hylätty). Arviointi suorituksista tehdään vasta opintojakson päätyttyä. HUOM! Avoimen AMKin opiskelijat saavat arvioinnin asteikolla hyväksytty/hylätty koko 5op laajuisen opintojakson suorittamisesta, eivätkä voi suorittaa vain yksittäisiä osia.

Arviointikriteerit määriteltyinä

Hyväksytty:

  • Osa 1: osaa kuvata muistikuntoutumiseen liittyvät keskeiset käsitteet hyödyntäen tutkittua tietoa.
  • Osa 2: tunnistaa muistikuntoutujan oman elämänsä asiantuntijana.
  • Osa 3: tunnistaa muistikuntoutujan kuntoutumisen mahdollisuuksia ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
  • Osa 4: tunnistaa muistikuntoutumisen prosessin ja merkityksen.
  • Osa 5: osaa kuvata muistikuntoutumista edistäviä tavoitteellisia keinoja ja menetelmiä.

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Muistisairaasta muistikuntoutujaksi -opintojaksolle ilmoittautumisjärjestelmässä.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Lehtori Akvaliina Lacho
Akvaliina.Lacho [at] metropolia.fi (Akvaliina[dot]Lacho[at]metropolia[dot]fi)