Tietoturvallisuuden perusteet

Kiinnostaako yrityksen tietoturvallisuus tai tietoturvauhkien analysointi?

Perustiedot

Laajuus
6 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Jatkuva haku
Hinta
Maksuton

Kenelle?

Opinnot soveltuvat kaikille, joita yrityksen tietoturva kiinnostaa tai joiden työnkuvaan kuuluu yrityksen tietoturvaan liittyvät asiat. Aikaisempaa osaamista alalta ei vaadita.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tietoturvasta ja sen merkityksestä yritystoimintaan. Hän tietää tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärtää periaatetasolla tärkeimpiä tietoturvamenetelmiä. Hänellä on myös käsitys erilaisista salausmenetelmistä historiasta nykypäiviin.

Sisältö

  • tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet
  • yrityksen tietoturvapolitiikka sekä -suunnitelma
  • tietojärjestelmän uhat ja niihin liittyvät käsitteet
  • uhkien analysointi ja työkalut
  • ohjelmistojen turvallisuus
  • käyttöturvallisuus (työasemien standardointi, ohjelmien käyttöoikeudet, käyttäjien hallinta)
  • palvelinturvallisuus (varmistusmenetelmät, vikasietoisuus)
  • tunnistus ja todennusmenetelmät
  • tietoliikenteen tietoturvallisuus
  • perinteiset ja modernit salausmenetelmät, asymmetrinen ja symmetrinen salaus, salausavaimet, digitaalinen allekirjoitus

Ajankohta ja toteutustapa

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.

Teoria opiskellaan omaan tahtiin käyttäen apuna Moodle-oppitunteja ja kurssin kirjallisuutta. Kurssi on jaettu oppitunteihin, jotka jokainen kattavat yhden aiheen. Kurssin lopuksi tehdään loppukokeet (verkkotentit Moodle-ympäristössä).

Hinta

Opinnot ovat maksuttomat.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Tietoturvallisuuden perusteet -opintojaksolle ilmoittautumisjärjestelmässä 31.12.2024 mennessä

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Janne Salonen, janne.salonen [at] metropolia.fi (janne[dot]salonen[at]metropolia[dot]fi)