Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

Kiinnostaako digitaalisten terveyspalvelujen laatu, saatavuus, vaikuttavuus, turvallisuus, kehittäminen ja arvioiminen?

Jos kyllä, tule ihmeessä mukaan digitaalisten terveyspalvelujen innovatiiviseen maailmaan!
Ja opiskele kokonaan verkossa oman aikataulusi ja tavoitteidesi mukaan 👍

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1.10.2024- 31.5.2025 (oman aikataulun mukaan)
Laajuus
5 op
Aloituspaikat
10
Hinta
75 €

Opintojakso on osa Terveyspalvelujen digiosaajaksi -kokonaisuutta. Voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai koko kokonaisuuden.

Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, jos

 • olet kiinnostunut erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä
 • olet kiinnostunut uuden tiedon tuottamisen mahdollisuuksista
 • haluat vahvistaa ongelmanratkaisutaitojen, kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja
 • olet suorittanut suomalaisen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, esimerkiksi bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti , jalkaterapeutti, kätilö, optometristi , röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai omaat muun sopivan koulutustaustan
 • suuntaat myöhemmin suorittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulun digitaalisten palvelujen kliininen asiantuntija YAMK- tutkintoa.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen

 • tunnistat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita
 • hallitset systemaattisen tiedonhaun perusteet
 • tunnet alasi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja hallitset laadullisten, määrällisten ja kehittämismenetelmien perusteet
 • osaat noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitset tietosuojan ja aineistonhallinnan periaatteet
 • tunnistat tutkimus- ja kehittämishankkeiden luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä ja
 • hallitset asiantuntijaviestinnän perusteita.

Sisältö

 • tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • systemaattinen tiedonhankinta ja tutkimusten laadun arviointi
 • tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
 • tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät
 • määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
 • tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö
 • asiantuntijaviestinnän ja raportoinnin perusteet tutkimus- ja kehittämistöissä

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja sen voi myöhemmin hyväksi lukea osaksi digitaalisten palvelujen kliininen asiantuntija YAMK- tutkintoa.

Ajankohta ja toteutustapa

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa, ohjeet opiskeluun saat ilmoittautumisen jälkeen. Voit opiskella itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.
Opintojen aikana saat reaaliaikaista ohjausta ja palautetta opintojesi etenemisestä.

Koulutus on suoritettavissa 1.10.2024 - 31.5.2025, oman aikataulun mukaan.
Suoritettujen opintojen rekisteröinti joka kuukauden 1. viikolla.

Hinta

Opintojakson hinta on 75 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Tutkimusmenetelmät ja valmiudet -opintojaksolle ilmoittautumisjärjestelmässä 15.5.2024 - 31.10.2024.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Petra Heino
petra.heino [at] metropolia.fi (petra[dot]heino[at]metropolia[dot]fi), puh. +358 40 088 5194

Yliopettaja Mari Virtanen
mari.virtanen [at] metropolia.fi (mari[dot]virtanen[at]metropolia[dot]fi), puh. +358 40 670 5156