ENPA - Energiapalvelumalli alueille

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPA-hankkeen myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna eli asiakas maksaa vain energialaskun, ei perustamiseen liittyvistä investoinneista. Käytännössä järjestely toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi kaukolämmön ostaminen

ENPA-hankeen tavoitteena on kehittää energiapalvelumalli mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnitteluun ja toteutukseen. Energiaomavaraisuuden lähtökohta on alueella paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian ja mahdollisesti syntyvien ylijäämäenergioiden hyödyntäminen.

Kaupunkien näkökulmasta hankkeessa kehitetään ja toteutetaan korttelitason energiaratkaisuiden erilaisia hankintamalleja, joilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta eniten hyödyttävät ratkaisut tulee huomioida jo suunnittelu- ja hankintavaiheessa, eli silloin kun niitä on kustannustehokkainta tehdä.

Pääkaupunkiseudun kunnissa on useita vanhoja ja uusia alueita, joiden energiankäyttöön ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin voidaan tehdä pitkäkestoisesti vaikuttavia alueellisia/korttelitason suunnitelmia ja investointeja.

Toiminta

Hankkeeseen otetaan mukaan todellisia pilottikohteita, joissa tietoa erilaisten vaihtoehtojen tunnistamiseen ja tarkasteluun tarvitaan päätöksenteon tueksi.

Kortteleiden ja alueiden suunnittelussa on mukana useita eri toimijoita, jolloin yhteisen näkemyksen ja tavoitetilan muodostaminen alueesta kokonaisuutena on keskeistä pyrittäessä alueellisesti kannattavaan ratkaisuun osaoptimoinnin sijaan. Yritykset toimivat varsinaisten alueellisten energiaratkaisujen toteuttajina.

Energiapalvelumalli auttaa kaupunkeja energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueiden toteuttamissa.

ENPA-hankkeen toteuttaa Metropolia yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa 1.11.2023 – 31.10.2026. Hanke on HEVi-hanke, eli osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistä innovaatio-ohjelmaa. HEVi-hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti EAKR:n, eli Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen omilta verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Kaisa Rapanen, Projektipäällikkö sekä sidosryhmä- ja tapahtumavastaava​

Katariina Saarela, Viestintäasiantuntija

Antti Tohka, Asiantuntija, Kiinteistöjen kestävä kehitys

Harri Hahkala, Asiantuntija, Älykkäät kiinteistöt​

Jouko Pokela, Asiantuntija, Oppimisympäristöt​