Ens4 Care -hanke.

Euroopan unioni – European Union.

The project is over.

Ens4 Care, eli Evidence Based Guidelines for Nurses and Social Care Workers for the deployment of eHealth Services.

Tavoitteena kehittää ja koota hyviä käytänteitä sähköisistä palveluista ja ratkaisuista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hankkeessa on yhteensä 24 kumppania, kuten mm. European Federation of Nurses Associations ja European Institute of Women´s Health.

Lue lisää hankkeesta EFN-järjestön sivuilta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi