Myllypuron kampuksen talotekninen keskus.Tieto-ohjattu rakentaminen merkitsee digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Digitaalisuus mahdollistaa tehokkaan, oikea-aikaisen ja kattavan tiedon keräämisen esimerkiksi rakennusprosessin eri vaiheista, kiinteistön käytöstä tai ihmisten liikkumisesta. Kerätyn tiedon avulla kertyy dataa, jota voidaan analysoida ja hyödyntää esimerkiksi rakennusprosessin tehostamisessa tai rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin voidaan varmistaa taloudellisesti, ekologisesti ja inhimillisesti kestävät digitaaliset ratkaisut rakennetussa ympäristössä.

Tieto-ohjattu rakentaminen innovaatiokeskittymä haluaa vastata meneillä olevaan rakennusalan murrokseen yhdistämällä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan sekä alan osaamistarpeet rakennusalaa palvelevalla tavalla. Tieto-ohjatun rakentamisen teemakokonaisuudet vuodelle 2022 on tiivistetty Metropolian laaja-alaisen osaamisen ja edistyksellisen kehitystyön tuloksena kolmeen kokonaisuuteen:

  • Älykkäät kiinteistöt
  • Rakennusprosessin digitaaliset ratkaisut
  • Tulevaisuuden rakentaja

Tieto-ohjattu rakentaminen innovaatiokeskittymän tavoitteena on:

  • edistää tietoa hyödyntävien rakennusprosessien kehitystä ja kehittää uusia teknologioita palvelemaan prosesseja
  • käyttäjien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen ja päätöksenteon ohjaus näiden tarpeiden perusteella resurssiviisaasti
  • tiedon analysointi nykyaikaisilla tiedonhallinta ja tekoälysovelluksilla rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa
  • kehittää alan koulutusta ja vastata alan osaamistarpeisiin

SmartLab-älykoti Myllypuron kampuksella.Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen rakennetun ympäristön toimijat uudistamaan rakennusalaa Metropolian opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Myllypuron älykampus ja SmartLab-älykotikehitysalusta mahdollistavat ainutlaatuisen ympäristön oppia, tutkia, kehittää ja innovoida yhdessä. Yhteistyön tuloksina syntyy uutta osaamista ja innovaatioita, tuotteita ja palveluita, joita siirretään käytäntöön mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön, opiskelijaprojektien, opinnäytetöiden, yrittäjyyden ja kumppanuuksien avulla.

Laajennamme parhaillaan osaaja- ja kumppaniverkostoa. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön ja uudistamaan suomalaista rakennusalaa!

Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän julkaisuja

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Yhteystiedot

Anna-Stina Tähkävuori

Innovaatiojohtaja
Anna-Stina Tähkävuori
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi
p. 040 670 8525

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
p. 040 334 7929