Uusia työkaluja oppilaitosjohtajan arkeen - koulutus toisen asteen oppilaitosten esimiehille

Mietitkö, miten kehittää työyhteisösi johtamista vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita? Oletko pohtinut omia voimavarojasi muutosten keskellä? Haluatko saada johtamisen arkeen uusia välineitä ja työkaluja?

Metropolia Ammattikorkeakoulussa voit nyt opiskella uusia työkaluja oppilaitoksen arjen johtamiseen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja siksi osallistujille maksutonta. Toisen asteen oppilaitosten esimiehille suunnattu kokonaisuus toteutetaan keväällä 2019.

Opintokokonaisuudessa keskitymme ymmärtämään vastuuyksikkösi koko toimintaympäristöä sekä löytämään toimivia arjen ratkaisuja uudistaa ja kehittää johtamaasi systeemiä. Hyödynnämme koulutuksen aikana mm. systeemistä työskentelyä, joka on Suomessa verrattain uutta, mutta josta on Euroopassa erinomaisia tuloksia myös oppilaitosten kehittämisessä. Ymmärryksen pohjalta syntyvien kehittämistarpeiden toteutukseen löydät keinoja ja voimavaroja mm. ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta. Samalla opit myös itse uusia menetelmiä ohjata ja tukea omaa työyhteisöäsi.

Koulutukseen sisältyy kontaktiopetusta, systeemisiä työpajoja, verkkoluentoja sekä ryhmä- ja yksilötyönohjausta. Pääset myös kuulemaan hollantilaisen huippuasiantuntijan näkemyksiä mm. siitä, miten kouluyhteisöä valmennetaan systeemisesti ja mm. koulukiusaamista voidaan tarkastella systeemisesti. Ohjelmassa on mukana  myös kokenut systeeminen valmentaja ja coach Barbara Malmström (LinkedIn). Koulutus tapahtuu Metropolian Myyrmäen kampuksella sekä verkossa.

 Oppilaitosjohtamisen uudet työkalut -opintokokonaisuus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Lisätietoja helena.kuusisto-ek metropolia.fi.

Ilmoittaudu toisen asteen opintokokonaisuuteen viimeistään 10.1.2019 tällä e-lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa!

KTM Helena Kuusisto-Ek
p. 0407177709 
helena.kuusisto-ek metropolia fi,
Helena Kuusisto-Ek LinkedInissä.

KTM, työnohjaaja Raisa Varsta
p. 0400 171 517
raisa.varsta metropolia fi,
Raisa Varsta LinkedInissä.

Opetushallituksen hanke ”Uudistuva johtajuus - Systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen työnohjaus” on suunnattu perus- ja toisen asteen oppilaitosten esimiestehtävissä toimiville. Hanke toteutetaan vuosina 2018-19 ja sen koordinoinnista vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen yksikkö. Hanke tuottaa osaamista ja ratkaisuja oppilaitosten arkeen sekä dokumentoi ja levittää systeemisen johtamisen oppeja laajemmalle koulutussektoriin. Lisätietoja helena.kuusisto-ek@metropolia.fi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

  • 2019 yhdelletoista hankkeelle
  • 2018 kahdeksalle hankkeelle
  • 2017 neljälle hankkeelle
  • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Helena Kuusisto-Ek

Helena Kuusisto-Ek.

Helena Kuusisto-Ek työskentelee Metropoliassa liiketalouden alalla opetus- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut pitkään sekä johtamistyössä sekä johtamisen valmennusohjelmien vetäjänä vastaten mm. Metropolia Akatemia -kokonaisuudesta, jolla tuettiin ammattikorkeakoulu-uudistusten aikaista strategiatyötä. Hänen osaamisalueitaan ovat erityisesti strateginen johtaminen, muutosjohtaminen ja hyvän henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Viime vuosina hän on kouluttautunut organisaation systeemiseen työskentelyyn ja hyödyntää sitä valmennuksissaan avaten osallistujille uudella tavalla heitän työorganisaatioidensa dynamiikkaa. Helena uskoo positiiviseen työskentelykulttuurin voimaan organisaation päämäärien ja tulosten saavuttamisessa.

Raisa Varsta

Raisa Varsta.

Raisa Varsta työskentelee Metropolian liiketalouden alalla tutkintovastaavana ja lehtorina. Raisa on myös pätevä opinto-ohjaaja sekä työnohjaaja. Raisan erityisosaamista ovat mm. nuorten ja aikuisten ura- ja opinto-ohjaus sekä erilaisten elämän nivelkohtien sparraus. Viime aikoina Raisa on valmentanut paljon myös opettajia ja esimiehiä sekä työnohjannut lukuisia opetussektorin esimiehiä ja työntekijöitä. Raisan lähestymistapa on voimavara- ja ratkaisukeskeinen: kaikessa ohjauksessa tulee syntyä konkreettisia, arkeen sopivia toimenpiteitä, jotka on helppo ottaa käyttöön ja perustella myös organisaatiolle.

Barbara Malmström

Barbara Malmström.

Barbara Malmström on KM, johtamisen konsultti ja Hollannissa pätevöitynyt, akkreditoitu systeeminen coach/valmentaja. Barbara valmentaa ja konsultoi jatkuvasti lukuisia johtoryhmiä ja johtajia. Barbaran erityisosaamisalue on ns. systeeminen konstellaatio, joka on menetelmänä Suomessa varsin uusi, mutta maailmalla erittäin tehokkaaksi todettu tapa jäsentää organisaation erilaisia vuorovaikutussuhteita ja voimia. Tässä koulutuskokonaisuudessa Barbara toimii Metropolian rekrytoimana ulkopuolisena konsulttina ja valmentajana.

Yhteistyökumppanit

Bert Hellinger Institute.
Nova Spectra.