HSPACE on Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittama kolmivuotinen hanke, joka alkoi syksyllä 2010 ja päättyy 2012. HSPACE innovoi, tutkii ja kehittää tiloja, laitteita ja sovelluksia oppimisympäristöihin sekä ajanviettopaikkoihin.

HSPACE:n keskeisin tavoite on kehittää ja luoda uusia toimintaympäristöjä. Keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa, suunnittelussa käytetään DFA (Design For All) periaatetta. Kehitettävät ratkaisut ja sovellukset pyritään ottamaan käyttöön nopeasti ja pienemmillä kustannuksilla. Mukana hankkeessa on
Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurin
digitaalisen viestinnän ja muotoilun koulutusohjelmat.
Kehittämiskohteina on Metropolian omat tilat sekä
Vuosaaren peruskoulu.

Lisätietoja hankkeesta

Juhana Kokkonen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi