SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla, erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolella suorittaneet maahanmuuttajat ovat kokeneet ammatinharjoittamisoikeuden saamisen Suomessa vaikeaksi. Tämä on johtanut vastaavan tai alemman sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittamiseen Suomessa, mikä on valitettavan usein johtanut työllistymiseen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin, työttömyyteen tai työelämän ulkopuolelle jääntiin.

Ministeriöt ovat linjanneet, että korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä on sujuvoitettava. Lisäksi kasvavaa sosiaali- ja terveysalaa uhkaa työvoimapula. Väestön moninaisuuden kasvaessa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kieli- ja kulttuuriosaamista on vahvistettava palvelujen laadun varmistamiseksi.

 

Maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta

 

SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

Hankkeessa tuotetaan moduulimalli, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saavat työllistymisen kannalta riittävän suomen kielen osaamisen (B2/YKI4) ja täydentävän ammatillisen osaamisen. Lisäksi osallistujat vahvistavat työelämäverkostojaan sekä saavat työkokemusta ja referenssejä. Moduulimalli tuottaa maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin. Hanke edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.


Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Päivi Rimpioja
P. 040 652 9899
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi