SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

Ajankohtaista

SOTE-Silta INFO-tilaisuus

Aika: 25.2.2019, klo 9.00 - 11.30

Paikka: Metropolia, Myllypuron uusi kampus, Myllypurontie 1, A-talo, Luokka 3009, 3. krs.

Ilmoittautuminen 18.2. mennessä tämän linkin kautta: ilmoittautuminen tilaisuuteen.

Hankkeessa toteutetaan täydennyskoulutusta, joka auttaa sote-alan asiantuntijoiden työvoimapulaan ja sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Hankkeen moduulimallisessa koulutuksessa ammattitaitoinen sote-alan ammattilainen voi täydentää osaamisensa ja tutkintonsa suomalaisen työelämän vaatimuksiin ja saa laillisen oikeuden ammatin harjoittamiseen.

Info-tilaisuudessa pääset tutustumaan hankkeen toimintaan ja tavoitteisiin tarkemmin.

OHJELMA

9.00  - 9.30 Aloituskahvit, tervetuloa ja toimijoiden lyhyt esittäytyminen

9.30 - 10.00 SOTE-Silta -hankkeen esittely

10.00 - 10.30 Oma tarina: maahanmuuttaja-sairaanhoitajan kokemuksia Suomessa

10.30 - 11.30 Keskustelua ja ideointia sote-korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksesta.

Tervetuloa tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen!

   

Tietoa hankkeesta

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla, erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolella suorittaneet maahanmuuttajat ovat kokeneet ammatinharjoittamisoikeuden saamisen Suomessa vaikeaksi. Tämä on johtanut vastaavan tai alemman sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittamiseen Suomessa, mikä on valitettavan usein johtanut työllistymiseen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin, työttömyyteen tai työelämän ulkopuolelle jääntiin.

Ministeriöt ovat linjanneet, että korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä on sujuvoitettava. Lisäksi kasvavaa sosiaali- ja terveysalaa uhkaa työvoimapula. Väestön moninaisuuden kasvaessa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kieli- ja kulttuuriosaamista on vahvistettava palvelujen laadun varmistamiseksi.

 Maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta

 SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

Hankkeessa tuotetaan moduulimalli, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saavat työllistymisen kannalta riittävän suomen kielen osaamisen (B2/YKI4) ja täydentävän ammatillisen osaamisen. Lisäksi osallistujat vahvistavat työelämäverkostojaan sekä saavat työkokemusta ja referenssejä. Moduulimalli tuottaa maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin. Hanke edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.


Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö: Päivi Rimpioja

Puh. 040 652 899
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Ohjaus- ja neuvonta: Aino Ezeonodo
Puh. 040 630 2693
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Yhteistyössä