Yritykset tarvitsevat uusia eväitä robotiikan haasteisiin - Roboreel-hanke tarjoaa tukea ja valmennusta

11.09.2018

Tulevien valmentajien valmennustilaisuus Metropoliassa 31.8.

Robotiikka muuttaa liiketoimintaa jo lähivuosina ja robotiikan murros koskettaa useita aloja, kuten tuotantoteollisuutta, logistiikkaa ja palvelualoja. Yritykset tarvitsevat uusia eväitä menestyäkseen kansallisessa ja globaalissa kilpailussa. Varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on haasteita varautua riittävästi tulevaan muutokseen.

Roboreel-hanke tunnistaa yritysten haasteet robotiikkaan liittyen. Hankkeen aikana yritykset, oppilaitokset ja eri alojen ulkopuoliset asiantuntijat lisäävät yritysten osaamista valmentamalla yrityksiä ja niiden henkilöstöä kohtaamaan robotiikan tuomat haasteet ja ennakoimaan ne. Lisäksi etsitään uusia liiketoimintaetuja ja -mahdollisuuksia tulevista muutoksista.

Hankkeen tukemana luodaan yritysvalmennuspaketti

Yritysvalmennusten tuloksena pk-yritykset saavat tilanneanalyysin ja kehityssuunnitelman. Yrityksille tarjotaan myös robotiikan kokeilu-, testaus- ja simulointimahdollisuuksia.

”Hankkeessa pyritään siihen, että ennen testauksia tiedetään minkälainen potentiaali ja mitkä valmiudet yrityksellä on. Tällä saavutetaan valmennuksen oikea taso ja apu voidaan kohdentaa oikein. Tulokset ovat näin parempia. Uskomme ja toivomme, että yritykset saavat tästä tukea toimintaansa”, yritysvalmennuksen läpiviemisestä vastaava lehtori Jarmo Toivanen kertoi.

Hankkeen yhteydessä on myös tarkoitus kerätä aineistoa. Aineiston pohjalta pystytään hahmottamaan paremmin yritysten kyvykkyys ottaa vastaan uutta. Useat yritykset ovat jo osoittaneet kiinnostuksena valmennusta kohtaan. Myös testihaastatteluja on tehty yritysvalmennuspaketin suunnittelussa ja luomisessa. Itse hanke jatkuu syksyllä 2018.

”Tämä on ajankohtainen, tärkeä ja mielenkiintoinen aihe yrityksen kehittämisen kannalta. Yrityksissä robotiikkaa ei useinkaan nähdä vielä toiminnassa, mutta se koetaan mahdollistajana. Mielikuva robotiikasta on mekaanisia käsiä ja ihmisen näköisiä humanoidirobotteja. Robotiikka on kuitenkin monitahoinen, kuten esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa. Robotiikalla pystytään yhä paremmin siirtämään ja hallinnoimaan tietoa. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten palvelujen luomisen”, kuvaili Jarmo robotiikan etuja yritykselle.

Hanke toteutetaan ensisijaisesti yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien yhteiskehittämisenä

Hankkeessa saadaan yhdistettyä yritysten asiantuntemus, oppilaitosten aikuisvalmennuksen osaaminen ja robotiikan kentän tuntemus sekä kaupunkien haasteet.

Hanke pohjautuu toteamukseen siitä, että opetuksensa pitämiseksi ajan tasalla ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut seuraavat tiiviisti ja laaja-alaisesti robotiikan kehitystä ja päivittävät opetustaan sen mukaisesti, työelämän tarpeet ennakoiden.

Hanketta on erityisesti valmisteltu Vantaan kaupungin ja Metropolian yhteistyössä, vuoropuhelussa muiden osallistujatahojen kanssa. Näin on voitu jo valmisteluvaiheessa selvittää, mitä lisävalmiuksia oppilaitoksiin tarvitaan, jotta yritykset saavat maksimaalisen hyödyn valmennuksista. Hankkeen osatoteuttajat ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki (Tredu), Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti) ja Vantaan ammattiopisto Varia.

”Samalla muutetaan ajattelutapaa. Käännetään asioita päälaelleen. Kun ajatellaan eri tavalla, syntyy innovaatioita. Emme tunne läheskään kaikkia mahdollisuuksia miten robotiikka voi auttaa. Ainoastaan tekemällä ja ideoimalla, yrityksen ja erehdyksen kautta saavutetaan uusia asioita. Olen tästä todella innoissani. Nyt tehdään oikeasti hyödyllisiä asioita. Tämän hankkeen kautta on myös mahdollisuus saavuttaa oppilaitoksille uutta tietoa ja tietämystä”, Jarmo Toivanen tiivisti.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Päivi Haho
P. 040 167 7990

Lehtori Jarmo Toivanen
P. 040 519 5324

Yliopettaja Antero Putkiranta
P. 040 169 5939

S-postit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

  


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


LOGY ry palkitsi Metropolian alumnin parhaasta AMK-opinnäytetyöstä

17.01.2019

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2018 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 22.11. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden parhaista AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia AMK) ja Anton Saukkonen (JAMK), Pro Gradu -tutkielmasta Ee...

Lue lisää

90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

16.01.2019

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ja ve...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää


1 - 7 / 1644

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme