Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä selvitettiin asiakkaan kuntoutumista edistävää kuntoutusalan ammattilaisen osaamista

28.09.2018

Kuvassa Elina Soinio (vas.) ja Johanna Holvikivi

Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon opiskelija Elina Soinio selvitti tutkimuksellisessa kehittämistyössään, mitä on asiakkaan kuntoutumista edistävä kuntoutusalan ammattilaisen osaaminen. Tutkimuksellisen kehittämistyön aineisto kerättiin kuntoutusalan ammattilaisilta, esimiehiltä ja ammattikorkeakoulun kuntoutusalan lehtoreilta. Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kuntoutusalan osaamiskeskittymää.

Kehittämistyön tulosten mukaan keskeistä asiakkaan kuntoutumista edistävää osaamista on yhteistoiminta asiakkaan kanssa ja vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöinen osaaminen ja asiakasymmärrysosaaminen.

Kuntoutumista edistävän osaamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet

Kuntoutusalan ammattilainen tarvitsee myös ympäristöosaamista (ml. fyysinen ja sosiaalinen ympäristö) ja teknologia- ja apuvälineosaamista. Lisäksi tarvitaan kuntoutus-, vakuutus- ja palvelujärjestelmäosaamista sekä ohjausosaamista. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa korostuu tutkimus- ja kehittämisosaaminen, monialainen ja moniammatillinen osaaminen, kuntoutusalan yhteisen teoriaosaamisen vahvistaminen, oman ammatin substanssiosaaminen, oman ammattitaidon kehittämisosaaminen, viestintäosaaminen sekä vaikuttavuus- ja arviointiosaaminen. Keskeistä kuntoutusalan ammattilaisen osaamista on myös eettismoraalinen osaaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus päätöksenteossa.

Kehittämistyön tulosten perusteella asiakkaan kuntoutumista edistävän osaamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet ja nämä määrittävät sen, minkälaista edellä mainittua osaamista ammattilainen tarvitsee. Tällä tavoin asiakkaan kuntoutumista edistävä osaaminen rakentuu kahden tai useamman osaamisalueen rajapinnalla.

Tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää OsKu eli osaamista kuntoutukseen -hankkeessa pohjana selvitystyölle, miten kuntoutusalan koulutusta voidaan kehittää asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi sekä pohjana toimintamallien uudistamiselle. Soinion tekemä kehittämistyö tuo hyvän lisän uudistuvan soteosaamisen keskusteluun kuntoutuksen näkökulmasta.

Opinnäytetyö löytyy Theseus tietokannasta.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän toiminnasta löydät lisätietoa täältä.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Johanna Holvikivi
P. 050 345 6151
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

07.12.2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä...

Lue lisää

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

07.12.2018

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa ...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää

05.12.2018

FABULOUS NEWS - toimintaterapian toinen kansainvälinen lukukausi alkaa

 Vuoden 2018 alussa allekirjoitettiin sopimus yhteisen 30 opintopisteen lukukauden toteuttamisessa yhteistyössä Metropolia AMK:n toimintaterapian, Belgian Artevelde University Collegen ja Itävallan FH Campus Wienin kanssa.
Sopimus mahdollistaa vuosittain kymmenelle opiskelijalle kust...

Lue lisää

05.12.2018

3AMK:n ja TAMKin erikoistumiskoulutus vastaa taloushallinnon työn murrokseen

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea aloittivat syksyllä 2018 uuden Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.
Koulutus vastaa tulevaan suureen taloushallinnon työtehtävien murrokseen. Prosessit ja työroolit muuttuvat mm. digita...

Lue lisää


1 - 7 / 1621

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015