Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä selvitettiin asiakkaan kuntoutumista edistävää kuntoutusalan ammattilaisen osaamista

28.09.2018

Kuvassa Elina Soinio (vas.) ja Johanna Holvikivi

Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon opiskelija Elina Soinio selvitti tutkimuksellisessa kehittämistyössään, mitä on asiakkaan kuntoutumista edistävä kuntoutusalan ammattilaisen osaaminen. Tutkimuksellisen kehittämistyön aineisto kerättiin kuntoutusalan ammattilaisilta, esimiehiltä ja ammattikorkeakoulun kuntoutusalan lehtoreilta. Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kuntoutusalan osaamiskeskittymää.

Kehittämistyön tulosten mukaan keskeistä asiakkaan kuntoutumista edistävää osaamista on yhteistoiminta asiakkaan kanssa ja vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöinen osaaminen ja asiakasymmärrysosaaminen.

Kuntoutumista edistävän osaamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet

Kuntoutusalan ammattilainen tarvitsee myös ympäristöosaamista (ml. fyysinen ja sosiaalinen ympäristö) ja teknologia- ja apuvälineosaamista. Lisäksi tarvitaan kuntoutus-, vakuutus- ja palvelujärjestelmäosaamista sekä ohjausosaamista. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa korostuu tutkimus- ja kehittämisosaaminen, monialainen ja moniammatillinen osaaminen, kuntoutusalan yhteisen teoriaosaamisen vahvistaminen, oman ammatin substanssiosaaminen, oman ammattitaidon kehittämisosaaminen, viestintäosaaminen sekä vaikuttavuus- ja arviointiosaaminen. Keskeistä kuntoutusalan ammattilaisen osaamista on myös eettismoraalinen osaaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus päätöksenteossa.

Kehittämistyön tulosten perusteella asiakkaan kuntoutumista edistävän osaamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet ja nämä määrittävät sen, minkälaista edellä mainittua osaamista ammattilainen tarvitsee. Tällä tavoin asiakkaan kuntoutumista edistävä osaaminen rakentuu kahden tai useamman osaamisalueen rajapinnalla.

Tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää OsKu eli osaamista kuntoutukseen -hankkeessa pohjana selvitystyölle, miten kuntoutusalan koulutusta voidaan kehittää asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi sekä pohjana toimintamallien uudistamiselle. Soinion tekemä kehittämistyö tuo hyvän lisän uudistuvan soteosaamisen keskusteluun kuntoutuksen näkökulmasta.

Opinnäytetyö löytyy Theseus tietokannasta.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän toiminnasta löydät lisätietoa täältä.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Johanna Holvikivi
P. 050 345 6151
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Laptitec Oy tukee lahjoituksellaan Metropoliaa

22.10.2018

Laptitec Oy on talotekniikkapalveluja tarjoava yritys, jonka kohteita ovat asunnot, liike- ja palvelutilat, pientalot sekä putkiremontit. Palveluvalikoima sisältää LVI-, sähkö- sekä automaatioratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen. Putkiremonttikohteisiin yritys t...

Lue lisää

Lahjoitus Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit amk ry:ltä

19.10.2018

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. on tehnyt lahjoituksen Metropolialle. Se on halunnut siten osallistua pääkaupunkiseudun ainoan suomenkielisen amk-insinöörikouluttajan ja Suomen suurimman ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan. Yhdistyksen tarkoit...

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiö ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö tukevat Metropolian graafisen tekniikan kehittämistä

17.10.2018

Metropolia on saanut kaksi merkittävää apurahaa, joiden päämääränä on säilyttää ja kehittää graafisen tekniikan koulutusta sekä lisätä sen vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa. Media-alan tutkimussääti&ou...

Lue lisää

Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle

17.10.2018

Metropolia − ja sen edeltäjä EVTEK − on tuottanut vuosikymmenten ajan graafisen tekniikan insinöörejä teollisuuden ja mediayhtiöiden palvelukseen. Viestinnän ala on ollut pitkään murroksessa ja aivan ensimmäisten joukossa se on kohdannut ...

Lue lisää

16.10.2018

Leppävaaran kampuksella yövyttiin Hackathonin merkeissä

Metropolian Leppävaaran kampuksella järjestetty Hackathon toi kahden päivän ajaksi yhteen noin kolmekymmentä korkeakouluopiskelijaa ympäri Suomea. Opiskelijoiden tehtävänä oli keksiä uusia avoimen datan sovelluksia startup-yritysten tukemana. Kattoteemana...

Lue lisää

12.10.2018

Miten kestävyysmuutos voi toteutua kaupungissa? - Eko-Viikin asuinalue tutkimuskohteena

”Helsinki kasvaa nopeasti. Arviolta 7000-8000 asukasta muuttaa tai syntyy Helsinkiin vuosittain. Millä tavalla tämä tehdään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla?” Kimmo Kuisma, Helsingin kaupunginkanslian projektijohtaja kys...

Lue lisää

12.10.2018

Nordic Business Forum täytti A-auditorion Myyrmäen kampuksella 26.-27.9.2018

Nordic Business Forumista on tullut viime vuosina yksi maailman merkittävimmistä yritysjohdon konferensseista. Nordic Business Forumin live-striimausta ja huippu-puhujia oli katsomassa täysi tupa liiketalouden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tänä syksynä teemoina olivat...

Lue lisää


1 - 7 / 1592

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015