Metropolian opiskelijat kehittävät yrityksille sovellusprototyyppejä uudenlaisissa yhteistyöprojekteissa

3.4.2024 - 12:57

Projekteihin osallistuminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palvelujaan. Metropolian opiskelijoille projektit tarjoavat verkostoitumisen ja työllistymisen mahdollisuuksia. Projektit tehdään Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän AIoT Garage -yhteistyöalustalla.

Opiskelijat Metropolian yhteistyöalusta AIoT Garagessa.
Opiskelijat Metropolian yhteistyöalusta AIoT Garagessa. Kuva: Johanna Ahlstrand-Gezen.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön uusi tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimistoiminnan (TKIO) konsepti, jossa opiskelijat ratkovat yritysten tietoteknisiä haasteita osana opintojaan ja kerryttävät opintopisteitään.

Yritykset tuovat opiskelijaprojektiksi sopivan aiheen, jota opiskelijat lähtevät työstämään ja kehittämään. Projektin tuloksena syntyy demo tai sovellusprototyyppi. Yritykset saavat myös osaamista ja voivat rekrytoida osaajia. Hankkeiden, kuten FAIR European Digital Innovation Hubin, avulla yritykset saavat myös merkittävää asiantuntijaosaamista projektien tueksi.

“Projektit ovat sujuneet erinomaisesti. Olemme saaneet aikaan esimerkiksi vaativia tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia. Olemme myös auttaneet startup-yrityksiä perustamisvaiheessaan ja rahoituksen hakemisessa. Tässä yhteistyö Metropolian Turbiini-yrityshautomon kanssa on ollut korvaamatonta”, Metropolian lehtori Erkki Räsänen kertoo.

Opiskelijat ovat tehneet projekteissa monenlaisia sovelluksia. Yritysyhteistöiden kautta syntyivät esimerkiksi YourTutor-sovellus Metropolian opiskelijoiden perustamalle startup-yritykselle sekä rakennusmateriaalien kierrätyssovellus pk-yritykselle. Eräässä projektissa kehitettiin myös yritysten vastuullisuusraportointia.

Metropolia on hankkinut konseptia varten Google Cloud Platform -alustan opetus- ja projektikäyttöön. Alustalle tehtiin yli kaksi vuotta kestänyt GDPR-selvitys ja -käyttöönottoprojekti, jossa tietosuojakäytänteet toteutettiin Metropolian vaatimusten mukaisesti. Koska tietosuoja-asiat ovat jo Metropolian puolelta kunnossa, tieto- ja viestintätekniikan (ICT) projekteihin mukaan tulevien yritysten ei tarvitse tehdä GDPR-tietosuojaselvitystä. Google ja Metropolia ovat rakentaneet projektin yhteydessä tiiviin yhteistyösuhteen.

Opiskelijat voivat verkostoitua, oppia uutta ja mahdollisesti työllistyä

Opiskelijat voivat osallistua projekteihin joko opintoihinsa kuuluvan innovaatioprojektin kautta tai tekemällä projektissa työharjoittelun tai opinnäytetyön. Osa projekteista on monialaisia eli niissä on mukana ICT-opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi liiketalouden opiskelijoita. Projekteihin osallistuminen tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden verkostoitua alallaan ja mahdollisesti lopulta työllistyä.

Toimintamallin opiskelijatiimissä on tällä hetkellä mukana 20 tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaa, jotka opintojensa kautta auttavat yrityksiä muun muassa kehittämään tietotekniikkaansa. Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskellaan Metropolian Karaportin kampuksella Espoossa.

Noin neljä viidesosaa projekteissa mukana olevista opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita. Toimintamallissa on pystytty helpottamaan Metropolian kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tarjoamalla heille esimerkiksi harjoittelupaikkoja.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutetaan erilaisina hankkeina, asiakastöinä ja palveluina Metropolian innovaatiokeskittymissä. TKI-hankkeita toteutetaan vuosittain noin 100 yhdessä työelämän ja kumppaniverkostojen kanssa.

Uusi toimintamalli on osa Metropolian Puhtaiden ja kestävien ratkaisujen innovaatiokeskittymän toimintaa, jossa tuotetaan kestävää kehitystä ja yritystoimintaa tukevia kehityshankkeita. Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät mahdollistavat TKI-toiminnan kautta uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä yritysten kanssa merkittävien haasteiden parissa.

Yrityksille monialaista näkemystä ja osaamista korkeakoulun yhteistyöalustojen kautta

Yritykset voivat lähteä mukaan matalalla kynnyksellä. Yhteistyö alkaa lyhyellä palaverilla, jonka tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen ideasta ja tarvittavasta avusta. Tämän jälkeen valitaan sopivat osaajat ja aloitetaan työ.

Projekti voi olla yksinkertaisimmillaan olla lyhyt selvitys, joka voi johtaa demosovellukseen. Projekti voi myös olla pitkäkestoinen kehitysprojekti, jolloin yritys saa apua paitsi teknisissä asioissa, myös rahoituksen hakemisessa ja liiketoimintaan liittyvissä selvityksissä.

Metropolian innovaatiokeskittymät tekevät poikkialaista yhteistyötä ja etsivät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymässä toimii yhteistyöalustoja, joilla tuotetaan kestävää kehitystä ja yritystoimintaa tukevia hankkeita. Näiden Google Cloud Platform -pohjaisten projektien alustana toimii AIoT Garage -yhteistyöalusta, jonka toimintaa esitellään 10. huhtikuuta 2024 Metropolian Myyrmäen kampuksella. Lue lisää AIoT Garage -tapahtumasta Metropolian verkkosivuilla.

Muut innovaatiokeskittymän alustat ovat Robo Garage, Hiilitalli ja Urbanfarmlab.

Yritys, kiinnostuitko mahdollisuudesta kehittää ICT-toimintojasi Metropolian opiskelijoiden kanssa?

Opiskelija, kiinnostuitko mahdollisuudesta tulla mukaan opiskelijatiimiin?

Molemmissa tapauksissa lisätietoja antaa Metropolian yliopettaja Erkki Räsänen: Erkki.Rasanen [at] metropolia.fi (Erkki[dot]Rasanen[at]metropolia[dot]fi).

Lisätiedot:

Erkki Räsänen
Yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
erkki.rasanen [at] metropolia.fi (erkki[dot]rasanen[at]metropolia[dot]fi)