Korkeakoulujen yhteishaku päättyi – kiinnostus Metropoliaan nousussa yli 32 000:lla hakemuksella

27.3.2024 - 17:51

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 27. maaliskuuta kello 15.00. Alustavien tilastojen mukaan hakemuksia jätettiin valtakunnallisesti 144 335.

Metropolia Ammattikorkeakouluun saapui yhteensä 32 375 hakemusta, joista 9 118 olivat ensisijaisia hakijoita. Aloituspaikkoja syksyllä 2024 alkaviin korkeakoulututkintoihin on Metropoliassa tarjolla yhteensä 2 834. Edellisvuoden maaliskuun toisessa yhteishaussa Metropoliaan saapui yhteensä 29 586 hakemusta, joista ensisijaisia oli 8 899 hakijaa. Metropoliaan saapui 2 789 hakemusta enemmän kuin vuoden 2023 toisessa yhteishaussa. Ensisijaisia hakijoita oli 219 enemmän kuin edellisvuonna. Kaikissa hakemuksissa nousua oli vuoteen 2023 verrattuna lähes 10 prosenttia.

AMK-tutkinto-opiskelu Metropoliassa kiinnostaa neljällä koulutusalalla

Kaikki yhteishaussa mukana olleet AMK-tutkinnot keräsivät yhteensä 30 552 hakemusta neljällä koulutusalalla: kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, sekä tekniikka.

Kulttuurin koulutusalan AMK-tutkinnot saivat yhteensä 4 200 hakemusta yhteenlaskettaessa sekä päivä- että monimuoto-opinnot.
Vaatetusalan AMK-tutkinnon 22 aloituspaikkaa tavoitteli tänä vuonna 355 hakijaa, joista 157 oli ensisijaisia hakijoita. Media ja Elokuva -tutkinto sai yhteensä 797 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 349. Muotoilijan AMK-tutkintonimikkeen antaviin tutkintoihin lähetettiin yhteensä 1 696 hakemusta, ensisijaisten hakijoiden ollessa 759. Muotoilijan AMK-tutkintonimikkeen antaviin tutkintoihin lasketaan Metropoliassa useampi hakukohde.

Liiketalouden koulutusalan AMK-tutkinnot saivat yhteensä 4 105 hakemusta yhteenlaskettaessa päivä-, monimuoto- ja verkko-opinnot.
Liiketaloutta opiskellaan Metropolian Vantaan Myyrmäen kampuksella. Liiketaloudessa avattiin yhteishakuun tänä vuonna täysin uusi verkko-opintoina toteutettava Tradenomin AMK-tutkinto 35 aloituspaikalla. Uusi hakukohde kiinnosti selvästi hakijoita, ja se nousi yhteishaussa yhdeksi Metropolian vetovoimaisimmaksi hakukohteeksi, saaden yhteensä 1 384 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 205. Monimuotona järjestettävään Tradenomin tutkinto-ohjelmaan saapui yhteensä 1 223 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 122. Tradenomin päiväopintoihin lähetettiin yhteensä 1 498 hakemusta, ensisijaisia hakijoita ollessa 112.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot saivat yhteensä 12 367 hakemusta yhteenlaskettaessa päivä-, monimuoto- ja verkko-opinnot.
Sosiaali- ja terveysaloja opiskellaan Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Helsingissä. Fysioterapian AMK-tutkinto kasvatti hakijamääräänsä edellisvuoteen saaden yhteensä 1 058 hakemusta, joista ensisijaiseksi hakukohteekseen tutkinnon oli valinnut 228. Ensihoitajan AMK-tutkinto kasvatti myös hakijamääräänsä, saaden 1 173 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 373. Radiografian ja sädehoidon AMK-tutkinnon 36 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 710 hakijaa, ensisijaisia hakijoita ollessa 190.

Verkko-opetuspainotteinen Sairaanhoitajan AMK-tutkinto sai yhteensä 910 hakemusta, ja ensisijaiseksi hakukohteekseen tutkinnon oli valinnut oli 199 hakijaa. Monimuotona järjestettävät sosionomiopinnot saivat yhteensä 1 570 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 289. Aloituspaikkoja tutkinnolla on yhteensä 80. Sosionomin verkko-opinnot kiinnostivat myös hakijoita, ja tutkintoon lähetettiin yhteensä 1 360 hakemusta aloituspaikkoja ollessa 30.

Tekniikan koulutusalan AMK-tutkinnot saivat yhteensä 9 880 hakemusta yhteenlaskettaessa sekä päivä- että monimuoto-opinnot.
Tekniikan koulutusaloja opiskellaan Vantaalla Myyrmäessä ja Espoon Karamalmilla sekä kiinteistö- ja rakennusalaa Myllypuron kampuksella. Tuotantotalouden insinööriopinnot saivat yhteensä 763 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 198. Sähkö- ja automaatiotekniikan päiväopintoihin haki yhteensä 766 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita 249. Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opintoihin tuli yhteensä 808 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita 371. Tieto- ja viestintätekniikan AMK-tutkinnon päiväopintojen 130 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 1 298 hakijaa, ensisijaisia hakijoita ollessa 449.

Konetekniikan päiväopinnot keräsivät yhteensä 570 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita 107. Kiinteistö- ja rakennusalaan painottuva Talotekniikan monimuoto-opinnot keräsivät yhteensä 634 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 203. Talotekniikan päiväopinnot puolestaan keräsivät yhteensä 309 hakijaa, ensisijaisia hakijoita ollessa 90. Rakennusarkkitehtuurin 30 aloituspaikaa tavoitteli yhteensä 536 hakijaa, joista ensisijaiseksi hakukohteekseen tutkinnon oli valinnut 156 hakijaa.

Työelämän ammattilaisille suunnatut YAMK-tutkinnot

Metropolian työelämän ammattilaisille suunnattuihin YAMK-tutkintoihin saapui yhteensä 1 823 hakemusta. Ensisijaisia hakijoita YAMK-tutkintoihin oli 816.

Liiketalouden Muutosjohtamisen YAMK-tutkinto sai yhteensä 226 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 84. Tekniikassa erityisesti Rakennustekniikan YAMK-tutkinto kiinnosti 86 hakemuksellaan.

Sosiaali- ja terveysalalla YAMK-tutkinnoista vetovoimaansa nosti erityisesti Kliinisen asiantuntijuuden, Digitaalisten palvelujen asiantuntijan YAMK-tutkinto. Kyseinen YAMK-tutkinto sai yhteensä 271 hakemusta, joista ensisijaisia oli 98 hakijaa. Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto keräsi yhteensä 110 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 47. Hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen erikoistuva YAMK-tutkinto sai yhteensä 275 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 53.

Valintakokeet ja opiskelijavalinnat

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa mukana olevat Metropolian AMK-tutkintoon johtavien koulutusten hakukohteet (pois lukien kulttuurialan hakukohteet) käyttävät 27.5. – 30.5.2024 järjestettävää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Metropolian kulttuurialan hakukohteet ja ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusten hakukohteet eivät käytä AMK-valintakoetta, vaan niissä järjestetään omat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakokeet.

AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan valitsemalla hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella hakijalle itselleen sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoe tehdään omalla kannettavalla tietokoneella valvotusti ammattikorkeakoulun osoittamissa tiloissa. Metropolian tutkinto-ohjelmakohtaisten valintakokeiden valintakoepäivät julkaistaan Opintopolussa hakukohteiden tiedoissa.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024.

Lue lisää valintakokeista >

Kiitämme lämpimästi kaikkia Metropoliaan hakeneita ja toivotamme menestystä valintakokeisiin!

Lisätietoja

Hakijapalvelut
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)