Miten kestävyysmuutos voi toteutua kaupungissa? - Eko-Viikin asuinalue tutkimuskohteena

12.10.2018

”Helsinki kasvaa nopeasti. Arviolta 7000-8000 asukasta muuttaa tai syntyy Helsinkiin vuosittain. Millä tavalla tämä tehdään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla?” Kimmo Kuisma, Helsingin kaupunginkanslian projektijohtaja kysyi ja johdatti näin KEMUT-hankkeen seminaariyleisön aiheeseen.

Noin viisitoista vuotta sitten valmistunut ja noin 2000 asukkaan Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisen rakentamisen kokeilualue Suomessa. Se on ollut Helsingin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkimuksen kohdealueena KEMUT-hankkeessa (2017-2018). Aluetta on tarkasteltu teknologisten mahdollisuuksien, poliittisten ohjauskeinojen ja asukkaiden toiminnan ja arvojen tutkimisen kautta. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on ollut, miten kaupunki voi edesauttaa ja ohjata ekologista kaupunkiasumista ja minkälaisia valintoja asukkaat itse tekevät.

KEMUT-hankkeen vertailualueena on ollut Herttoniemenranta, joka on valmistunut samaan aikaan Eko-Viikin kanssa.

”Haluamme tämän hankkeen kautta oppia mitä asioita voimme hyödyntää tulevaisuudessa kestävyysmuutosasioissa”, Kimmo Kuisma kuvaili.

KEMUT on hanke, jonka vaikutukset ovat kaikkia kaupunkeja koskevia

Seminaarissa kommenttipuheenvuorot käyttivät Vantaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson, Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen ja ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kaupungit ovat tärkeä osa kestävyysmuutoksen toteuttajina. Esimerkiksi Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, Vantaan vuonna 2030.

”Tällaisia Eko-Viikin tapaisia kokeiluja tarvitaan, jotta parhaat ratkaisut voidaan monistaa ja ottaa käyttöön laajemmin. Kokeilut eivät kuitenkaan itsessään riitä, vaan tarvitaan perustavanlaisia muutoksia, myös lainsäädäntöön”, kaupunkien edustajat totesivat yhteisesti ja aikovat jatkaa yhteistyötä näiden isojen haasteiden edessä.

Asukkaiden motivointi ja osallistaminen ovat kestävyysmuutoksessa keskiössä

Metropolia AMK tutki energian ja veden kulutuksen muutosta Eko-Viikissä. Kulutusta vertailtiin Herttoniemen rannan alueeseen. Tutkimuksessa kävi toteen, että lämmön kulutus oli Eko-Viikissä huomattavasti alempi kuin vertailualueella Herttoniemessä. Sähkönkulutus puolestaan on pysynyt lähestulkoon samana vuodesta 2002 vuoteen 2016, vaikka kotitalouksissa on nykyisin laitteita ja valaistusta jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Osittain tämä voisi selittyä sillä että laitteita on kerrassaan enemmän nykyisin kuin ennen. ”Eko-Viikin tavoite lämmityksen suhteen on saavutettu, mutta edelleen säästöpotentiaalia muun muassa sähkön kulutuksessa löytyy. Asukkaiden toimet ovat selkeästi suuremmassa roolissa kuin asuntojen teknilliset ratkaisut.”, projektipäällikkö Kaj Lindedahl Metropoliasta tiivisti tutkimuksen tuloksia.

Anna Salomaa, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta esitteli poliittisten ohjauskeinojen ja asukkaiden toiminnan ja arvojen vaikutusta kestävyysmuutokseen. ”Eko-Viikkiläiset viihtyvät alueella ja aktiiviset asukkaat olisivat valmiita kokeilemaan myös uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Asukkaiden käytöksellä on tärkeä rooli sekä kuluttajina että päättäjinä. Kaupunkien olisi hyvä miettiä, miten kaupunki voisi enemmän vaikuttaa asukkaiden osallisuuteen”, Anna Salomaan totesi.

Eko-Viikin kaltaisten asuinalueiden pilotointiaika on ohi, kestävien asuinalueiden rakentaminen tulisi olla valtavirtaa. Eko-Viikin opit on otettava laajemmin käyttöön, seminaarissa todettiin yhteistuumin.

KEMUT-hankkeen on rahoittanut Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelma. KEMUT-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, HELEN, Kaupunkiakatemia-yhteistyöverkosto sekä Viikki-Seura.

Lisätietoja Metropoliassa:

Projektipäällikkö Kaj Lindedahl
P. 040 1398165
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi

Tutustu Metropolian innovaatiokeskittymään Puhtaat ja kestävät ratkaisut


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Laptitec Oy tukee lahjoituksellaan Metropoliaa

22.10.2018

Laptitec Oy on talotekniikkapalveluja tarjoava yritys, jonka kohteita ovat asunnot, liike- ja palvelutilat, pientalot sekä putkiremontit. Palveluvalikoima sisältää LVI-, sähkö- sekä automaatioratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen. Putkiremonttikohteisiin yritys t...

Lue lisää

Lahjoitus Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit amk ry:ltä

19.10.2018

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. on tehnyt lahjoituksen Metropolialle. Se on halunnut siten osallistua pääkaupunkiseudun ainoan suomenkielisen amk-insinöörikouluttajan ja Suomen suurimman ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan. Yhdistyksen tarkoit...

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiö ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö tukevat Metropolian graafisen tekniikan kehittämistä

17.10.2018

Metropolia on saanut kaksi merkittävää apurahaa, joiden päämääränä on säilyttää ja kehittää graafisen tekniikan koulutusta sekä lisätä sen vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa. Media-alan tutkimussääti&ou...

Lue lisää

Helsingin Graafinen Klubi ry lahjoittanut Metropolialle

17.10.2018

Metropolia − ja sen edeltäjä EVTEK − on tuottanut vuosikymmenten ajan graafisen tekniikan insinöörejä teollisuuden ja mediayhtiöiden palvelukseen. Viestinnän ala on ollut pitkään murroksessa ja aivan ensimmäisten joukossa se on kohdannut ...

Lue lisää

16.10.2018

Leppävaaran kampuksella yövyttiin Hackathonin merkeissä

Metropolian Leppävaaran kampuksella järjestetty Hackathon toi kahden päivän ajaksi yhteen noin kolmekymmentä korkeakouluopiskelijaa ympäri Suomea. Opiskelijoiden tehtävänä oli keksiä uusia avoimen datan sovelluksia startup-yritysten tukemana. Kattoteemana...

Lue lisää

12.10.2018

Nordic Business Forum täytti A-auditorion Myyrmäen kampuksella 26.-27.9.2018

Nordic Business Forumista on tullut viime vuosina yksi maailman merkittävimmistä yritysjohdon konferensseista. Nordic Business Forumin live-striimausta ja huippu-puhujia oli katsomassa täysi tupa liiketalouden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tänä syksynä teemoina olivat...

Lue lisää

10.10.2018

Kansainvälisen I-dott-kilpailun voitto Metropoliaan

Kansainvälisen I-dott-kilpailun Metropolis-kategorian on voittanut Metropolian muotoilun opiskelija Gerli Kotkamets. Hän sai voitostaan rahapalkinnon lisäksi AVA-kuosisuunnittelujärjestelmän viikon koulutuksen.
I-dott tarjoaa tekstiilisuunnittelun opiskelijoille mahdollisuuden s...

Lue lisää


1 - 7 / 1592

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015