Miten kestävyysmuutos voi toteutua kaupungissa? - Eko-Viikin asuinalue tutkimuskohteena

12.10.2018

”Helsinki kasvaa nopeasti. Arviolta 7000-8000 asukasta muuttaa tai syntyy Helsinkiin vuosittain. Millä tavalla tämä tehdään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla?” Kimmo Kuisma, Helsingin kaupunginkanslian projektijohtaja kysyi ja johdatti näin KEMUT-hankkeen seminaariyleisön aiheeseen.

Noin viisitoista vuotta sitten valmistunut ja noin 2000 asukkaan Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisen rakentamisen kokeilualue Suomessa. Se on ollut Helsingin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkimuksen kohdealueena KEMUT-hankkeessa (2017-2018). Aluetta on tarkasteltu teknologisten mahdollisuuksien, poliittisten ohjauskeinojen ja asukkaiden toiminnan ja arvojen tutkimisen kautta. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on ollut, miten kaupunki voi edesauttaa ja ohjata ekologista kaupunkiasumista ja minkälaisia valintoja asukkaat itse tekevät.

KEMUT-hankkeen vertailualueena on ollut Herttoniemenranta, joka on valmistunut samaan aikaan Eko-Viikin kanssa.

”Haluamme tämän hankkeen kautta oppia mitä asioita voimme hyödyntää tulevaisuudessa kestävyysmuutosasioissa”, Kimmo Kuisma kuvaili.

KEMUT on hanke, jonka vaikutukset ovat kaikkia kaupunkeja koskevia

Seminaarissa kommenttipuheenvuorot käyttivät Vantaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson, Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen ja ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kaupungit ovat tärkeä osa kestävyysmuutoksen toteuttajina. Esimerkiksi Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, Vantaan vuonna 2030.

”Tällaisia Eko-Viikin tapaisia kokeiluja tarvitaan, jotta parhaat ratkaisut voidaan monistaa ja ottaa käyttöön laajemmin. Kokeilut eivät kuitenkaan itsessään riitä, vaan tarvitaan perustavanlaisia muutoksia, myös lainsäädäntöön”, kaupunkien edustajat totesivat yhteisesti ja aikovat jatkaa yhteistyötä näiden isojen haasteiden edessä.

Asukkaiden motivointi ja osallistaminen ovat kestävyysmuutoksessa keskiössä

Metropolia AMK tutki energian ja veden kulutuksen muutosta Eko-Viikissä. Kulutusta vertailtiin Herttoniemen rannan alueeseen. Tutkimuksessa kävi toteen, että lämmön kulutus oli Eko-Viikissä huomattavasti alempi kuin vertailualueella Herttoniemessä. Sähkönkulutus puolestaan on pysynyt lähestulkoon samana vuodesta 2002 vuoteen 2016, vaikka kotitalouksissa on nykyisin laitteita ja valaistusta jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Osittain tämä voisi selittyä sillä että laitteita on kerrassaan enemmän nykyisin kuin ennen. ”Eko-Viikin tavoite lämmityksen suhteen on saavutettu, mutta edelleen säästöpotentiaalia muun muassa sähkön kulutuksessa löytyy. Asukkaiden toimet ovat selkeästi suuremmassa roolissa kuin asuntojen teknilliset ratkaisut.”, projektipäällikkö Kaj Lindedahl Metropoliasta tiivisti tutkimuksen tuloksia.

Anna Salomaa, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta esitteli poliittisten ohjauskeinojen ja asukkaiden toiminnan ja arvojen vaikutusta kestävyysmuutokseen. ”Eko-Viikkiläiset viihtyvät alueella ja aktiiviset asukkaat olisivat valmiita kokeilemaan myös uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Asukkaiden käytöksellä on tärkeä rooli sekä kuluttajina että päättäjinä. Kaupunkien olisi hyvä miettiä, miten kaupunki voisi enemmän vaikuttaa asukkaiden osallisuuteen”, Anna Salomaan totesi.

Eko-Viikin kaltaisten asuinalueiden pilotointiaika on ohi, kestävien asuinalueiden rakentaminen tulisi olla valtavirtaa. Eko-Viikin opit on otettava laajemmin käyttöön, seminaarissa todettiin yhteistuumin.

KEMUT-hankkeen on rahoittanut Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelma. KEMUT-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, HELEN, Kaupunkiakatemia-yhteistyöverkosto sekä Viikki-Seura.

Lisätietoja Metropoliassa:

Projektipäällikkö Kaj Lindedahl
P. 040 1398165
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi

Tutustu Metropolian innovaatiokeskittymään Puhtaat ja kestävät ratkaisut


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Talonrakennusteollisuus tukee lahjoituksella tuotantojohdon koulutusta

11.12.2018

Järjestäytyneitä rakennusliikkeitä Uudellamaalla edustava Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry on tehnyt 40.000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle. Joulukuun 4. päivä lahjoitetulla summalla on tarkoitus edistää rakennusalan ammattikork...

Lue lisää

Etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa innostava alku

11.12.2018

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus kokosi yhteen kokeneita ja vasta aiheeseen perehtyviä ammattilaisia. Vuoden kestävä koulutus alkoi innostuneesti ja opimme heti ensimmäisessä tapaamisessa, että koulutuksessa on laaja kirjo osaamista kuntoutuk...

Lue lisää

Koulutettujen maahanmuuttajien urapolku helpottuu

07.12.2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa maahanmuuttajasairaanhoitajille kaksi opintoväylää, jotka ovat Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke (EU-/ETA-alueelta tulevat maahanmuuttajat) ja SOTE-silta -hanke (EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat). Väyliä...

Lue lisää

Syksyn ProjektiBoosteri synnytti uusia 3AMK-hankehakemuksia

07.12.2018

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisestä ProjektiBoosterista syntyi syksyn aikana ainakin kolme uutta, monialaista hankehakemusta sekä potentiaalisia ideoita jatkotyöskentelyyn.
3AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta ProjektiBoosteri tarjoaa ...

Lue lisää

05.12.2018

Olemme muuttaneet – uusi Myllypuron kampus avautuu tammikuun puolivälissä

Metropolian intensiivinen kampusmuuttojen vuosi huipentuu vuodenvaihteessa, kun uuden Myllypuron kampuksen ensi vaihe valmistuu ja korkeakoulu luopuu neljästä isosta toimipisteestä.
Metropolian uusi kampus Helsingin Myllypuroon avautuu tammikuun puolivälissä. Näin Metropoli...

Lue lisää

05.12.2018

FABULOUS NEWS - toimintaterapian toinen kansainvälinen lukukausi alkaa

 Vuoden 2018 alussa allekirjoitettiin sopimus yhteisen 30 opintopisteen lukukauden toteuttamisessa yhteistyössä Metropolia AMK:n toimintaterapian, Belgian Artevelde University Collegen ja Itävallan FH Campus Wienin kanssa.
Sopimus mahdollistaa vuosittain kymmenelle opiskelijalle kust...

Lue lisää

05.12.2018

3AMK:n ja TAMKin erikoistumiskoulutus vastaa taloushallinnon työn murrokseen

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea aloittivat syksyllä 2018 uuden Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.
Koulutus vastaa tulevaan suureen taloushallinnon työtehtävien murrokseen. Prosessit ja työroolit muuttuvat mm. digita...

Lue lisää


1 - 7 / 1621

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015