Koulutettuja maahanmuuttajia tarvitaan täydentämään pääkaupunkiseudun työvoiman tarvetta

29.10.2018

Kuvassa (vasemmalta oikealle): Aino Ezeonodo (Metropolia), Heidi Stenberg (Metropolia), Outi Lemettinen (Metropolia), Annukka Koivunen (Helsingin yliopisto HY+), Rebekka Nylund (Helsingin yliopisto), Jaana Näsänen (Helsingin yliopisto HY+), Tarja-Tuula Raatikainen (TE-toimisto) (takana, näkyy Rebekan ja Jaanan välistä), Tuula Jäppinen (Haaga-Helia) (takana, Sonjaa vastapäätä), Sonja Kuosmanen (Haaga-Helia).

Maahanmuuttajien pääkaupunkiseudulle integroitumista edistävä Osaaminen käyttöön Suomessa –hanke on edennyt Opetushallituksen kesällä myöntämän valtioavustuksen myötä jo muutamassa kuukaudessa konkretiaan. Marraskuun alussa Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa haun pätevöitymis-rekrytointikoulutukseen EU- ja Eta maista Suomeen tulleille sairaanhoitajille.

Osaaminen käyttöön Suomessa –hankkeessa toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulut Metropolia, Laurea, Haaga-Helia ja Helsingin yliopisto sekä Helsingin-, Espoon ja Vantaan kaupungit ja Uudenmaan TE-toimisto. Tavoitteena on yhdessä kehittää pääkaupunkiseudulle korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemiä, joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen henkilökohtaiselle kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Hanke on toiminnallinen kehittämishanke, jonka onnistumista voidaan mitata myös numeraalisin mittarein, esimerkiksi kuinka monta henkilöä on työllistynyt koulutuspolun läpikäytyään. Toiminnassa hyödynnetään Metropolia Ammattikorkeakoulussa jo reilu kaksi vuotta käynnissä ollutta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa maahanmuuton (SIMHE) vastuukorkeakoulutoimintaa ja hankkeessa kehitettävät työllistävät kumppanuuskoulutusmallit kohdennetaan pääkaupunkiseudulla asuville korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Hankkeen kumppaniverkosto mahdollistaa monialaiseen työvoimantarpeeseen vastaamisen. Polkuja rakennetaan niin pätevyysvaatimuksia edellyttäville aloille varhaiskasvatukseen ja terveydenhuoltoon kuin myös muille työvoimapulasta kärsiville aloille.

Ensimmäisenä kumppanuuskoulutusmallina käynnistyy Helsingin kaupungin ja Metropolian EU- ja ETA-maista tulleille sairaanhoitajille rakentama sairaanhoitajaksi Suomessa pätevöitymisen koulutuspolku.

”Koulutus vastaa sekä maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemiin haasteisiin että työnantajan esille tuomiin täydennyskoulutustarpeisiin. Koulutuksessa sairaanhoitajan on mahdollista syventää ja vahvistaa ammatillisen suomen kielen osaamista sekä täydentää osaamistaan suomalaisen palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja sairaanhoitajan työtä koskevien säädöksien tuntemuksessa. Painopiste on konkreettisen hoitotyön hallinnassa siten, että sairaanhoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitamista asiakaslähtöisesti suomen kielellä ja yhteistyössä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa”, kertoo sairaanhoitajakoulutuspolun vastuulehtori Aino Ezeonodo Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Helsingin kaupunki odottaa pilotin käynnistymistä innolla. ”Työnantajan näkökulmasta on tärkeää turvata osaavan työvoiman saatavuus. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistymisen edistäminen on keskeinen tekijä tässä kokonaisuudessa”, toteaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstösuunnittelupäällikkö Tarja Näkki.

Lisätietoja

SIMHE-Metropolia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta
Koulutukset maahanmuuttajille

Heidi Stenberg

SIMHE-Metropolia projektijohtaja

heidi.stenberg metropolia fi

p. 0405353388, 

Laura Kyntölä

Erityissuunnittelija, Kaupunginkanslia

Elinkeino-osasto, maahanmuutto- ja yritysasiat

Puh. 09 310 36666, 040 620 6162

laura.kyntola hel fi

hel.fi/kaupunginkanslia


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

15.11.2018

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jat...

Lue lisää

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

15.11.2018

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen h...

Lue lisää

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

14.11.2018


Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heiko...

Lue lisää

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastu...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

09.11.2018

Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.
Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys
...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää


1 - 7 / 1605

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015