Apurahat ja stipendit

Metropolialla on pitkät perinteet omaava tukisäätiö, jonka kautta yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat vaivattomalla tavalla

  • tehdä stipendilahjoituksia
  • perustaa oman alansa nimikkorahastoja
  • kannustaa Metropolian opiskelijoita apurahoilla ja palkinnoilla
  • edistää Metropolian oppimistoimintaa, tutkimusta ja taiteellista toimintaa.

Opiskelijastipendit ja -apurahat ovat säätiön keskeisintä toimintaa. Niiden avulla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, innovaatiotoimintaa, opintomatkoja sekä taiteellista toimintaa. Stipendejä ja apurahoja jaetaan vuosittain noin 80.000 euron arvosta. Säätiö tavoittelee jaettavan summan kaksinkertaistamista.

Metropolia-säätiö tekee lahjoittamisesta palkitsevaa, helppoa ja taatusti vaikuttavaa. Pienikin lahjoitus on arvokas ja sen merkitys opiskelijalle mittaamattoman suuri. Metropoliassa on koulutusaloja ja tutkintoja, joissa ei tällä hetkellä voida myöntää lainkaan opiskelijastipendejä eikä palkita valmistuneita hyvästä opintomenestyksestä.

Voit olla ensimmäinen, joka lahjoittaa vaikkapa kliiniseen lastenhoitoon, bioanalytiikkaan, kuntoutukseen, elokuvaan tai varhaisiän musiikkikasvatukseen. Voit tarkistaa säätiön lahjakirjan sisällön (sähköisesti täytettävä pdf-tiedosto) ja olla kaikissa kysymyksissä yhteydessä säätiön asiamieheen Tuire Ranta-Meyeriin (p. 050 5262002). Säätiö voi perustaa myös nimikkorahastoja tai -palkintoja.

Metropolia-säätiö sr. on perustettu vuonna 1997. Sen toimintaa valvoo PRH ja se on verohallinnon päätöksellä nimetty säätiöksi, jolle tehdyn 850 - 50.000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Yritysten ja yhteisöjen lahjoitukset Metropolia-säätiölle ovat siten verovähennyskelpoisia aina 50.000 euroon asti. Suomessa asuvien yksityishenkilöiden kannattaa harkita lahjoittamista suoraan Metropolialle, mikäli lahjoitussumma on 850 - 500.000 euroa. Lisätietoa lahjoittamisesta.

Alle 1200 euron lahjoitukset säätiölle kohdennetaan lyhentämättömänä stipendeihin ja apurahoihin. Sitä suuremmista lahjoituksista säätiö perii 20 % suuruiset käsittelykulut, joilla kartutetaan lähinnä säätiön omaa stipendirahastoa. Säätiön hallintokulut ovat hyvin pienet, noin 3 % liikevaihdosta.

Opinnäytetyöpurahoja varten opiskelija tekee säätiön hallitukselle hakemuksen (sähköisesti täytettävä pdf-tiedosto) ja liittää siihen ohjaavan opettajansa lausunnon (lausuntomalleja löytyy henkilökunnan intrasta työtilasta Metropolia-säätiö). Älä epäröi ottaa yhteyttä asiamieheen tai tutkinto-ohjelmien opettajiin, joiden kanssa voi keskustella sopivimmasta tavasta tukea Metropolian opiskelijoita ja maamme tulevaisuuden osaamista.

Matka-apurahat ja muut mahdolliset stipendit haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi matkakohde ja matkan liittyminen opintoihin. Hakemukseen tulee liittää päivämäärä ja allekirjoitus sekä opettajan erillinen lausunto. Lausuntomalleja löytyy henkilökunnan intrasta työtilasta Metropolia-säätiö.

Säätiö omistaa kolme asuntoa Torkkelinmäellä Helsingissä. Säädekirjan mukaisesti niitä vuokrataan ainoastaan rakennusalan opiskelijoille.

Metropolia-säätiön hallinto

Säätiön hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Hallintoneuvostolla on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset yleensä touko- ja marraskuussa.

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiön Y-tunnus 2273736-1)

Pankkiyhteys: FI50 1017 3000 2084 57 (NDEAFIHH)

Sähköposti: tukisaatio [at] metropolia.fi (tukisaatio[at]metropolia[dot]fi)

Postiosoite:
Metropolian tukisäätiö c/o Ranta-Meyer
PL 4000
00079 Metropolia

Metropolia-säätiön asiamies

Tuire Ranta-Meyer

Yliopettaja
Tuire Ranta-Meyer
tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi (tuire[dot]ranta-meyer[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 526 2002