Metropolialla on tukisäätiö, joka ottaa lahjoituksia vastaan. Metropolia-säätiön päämääränä on tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja opintomatkoja.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2020−2024 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yritykset ja yksityiset voivat täyttää lahjakirjan ja lahjoittaa nimeämälleen tutkinto-ohjelmalle tai tutkimusalalle. Säätiöasiamiehen tai tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voi mielellään keskustella sopivimmasta tavasta tukea Metropolian osaamista.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä, jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua täyttämällä lahjakirjan (word/rtf-tiedosto)

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiö (2273736-1)
tukisaatio [at] metropolia.fi

Postiosoite

Metropolian tukisäätiö c/o Ranta-Meyer
PL 4000
00079 Metropolia

Tuire Ranta-Meyer

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi
p. 050 526 2002

Tallennettu 13.10.2020 - 10:39