Liikkeenkaappausstudio eli Mocap-studio

Metropolian liikkeenkaappausstudio sijaitsee Arabian kampuksella.

Tarjoamme

 • studiotilan ja laitteiston vuokrausta
 • liikkeenkaappauspalvelua
 • liikkeenkaappausdatan jälkityöstöä opiskelijatyönä.

Liikkeenkaappauksella (motion capture, mocap) tarkoitetaan datan tallentamista liikkuvasta hahmosta tai esineestä erilaisten sensorien avulla. Liikkeenkaappausjärjestelmillä voidaan tallentaa kaikkien sellaisten kohteiden liikettä, joihin saadaan kiinnitettyä järjestelmän tunnistama sensori. Liikkeenkaappaamiseen käytetään erilaisia tekniikoita. Metropolian liikkeenkaappausstudiossa eli mocap-studiossa, on optinen liikkeenkaappausjärjestelmä, jossa käytetään 16 OptiTrackin Prime13 -kameraa sekä OptiTrackin Motive-nimistä liikkeenkaappausohjelmaa.

Liikkeenkaappaus soveltuu hyvin monenlaisiin tarkoituksiin ja sitä hyödynnetään monilla aloilla, näkyvimmin ehkä peli- ja elokuvateollisuudessa. Liikkeenkaappaus tarjoaa kuitenkin paljon muitakin mahdollisuuksia ja sitä sovelletaan esimerkiksi lääketieteessä, robotiikassa, urheilussa ja teollisuuden eri aloilla.

Mocap-studion laitteisto

Optical motioncapture system, tutustu OptiTrackin sivustolla

Setup:

 • Camera
  • Optitrack Prime 13
  • 16 x “Prime 13” cameras
 • Capture Volume: 5 × 5 × 3 meters (18 × 18 × 9 feet)
 • Actors with Props: 3 actors + props (e.g. VCS Camera)
 • Virtual Camera System: OptiTrack Virtual Camera VCS Camera

Tutustu setupiin Optitrackin sivustolla.

Ota yhteyttä

Lehtori Peke Huuhtanen
peke.huuhtanen [at] metropolia.fi (peke[dot]huuhtanen[at]metropolia[dot]fi)