Musiikkioppilaitosyhteistyö

Uusia työtapoja oppilaitoksiin, korkeakouluihin, uusiin toimintaympäristöihin

YAMK koulutusohjelma tarjoaa musiikkioppilaitoksille yhteistyötä opetuksen ja toiminnan kehittämiseen. Kaikki YAMK-opinnäytetyöt ovat ammatillisia kehittämishankkeita. Ne toteutetaan YAMK-opintojen kuluessa yhden lukuvuoden aikana.

Koulutukseen voi hakeutua joko yksin tai työparina. Kehittämisprojekti laajentaa tekijänsä osaamista vastaamaan niihin haasteisiin, joita musiikkipedagogit ja muusikot työssään tänä päivänä kohtaavat.

Tutustu Theseus-tietokannassa julkaistuihin musiikin ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetöihin

Musiikkioppilaitosten kehittämistyö ja opetussuunnitelmat

Seuraavat YAMK opinnäyteraportit ovat liittyneet musiikkioppilaitosten kehittämistyöhön:

Opettajien kehittämisprojektit

Monet opettajat ovat kehitelleet opetusmateriaalia YAMK opinnäytetöissään. Osa opinnäytetyönä valmistetuista oppimateriaaleista on myös kustannettu eri kustantajien toimesta:

Kehittyvä korkeakouluopetus

Korkeakouluopetuksen kehittäminen on myös ollut YAMK opinnäytetöiden aiheena:

  • Vapaa ääni-improvisaatio ja tarinateatteri laulun ryhmätunnilla. Raili Honkanen-Korhonen 2012.
  • Raportti tanssinopettajaopiskelijoiden musiikkikoulutuksen kehittämisestä. Marko Salmela 2011.
  • Näkökulmia opetusharjoittelun ohjaamiseen. Käytänteitä musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa musiikin ja pop/jazzmusiikin koulutusohjelmissa. Minna Honkanen 2009.
  • Rytmimusiikin erikoistumisopinnot. Tarve ja toteutus. Heli Uusimäki 2009.