Liikennepäästö ja katupöllypitoisuuksia mittaava Nuuskija-auto.

Kaupungeissa ja tienvarsilla liikenne on merkittävä pienhiukkaspäästöjen aiheuttaja. Kaupunkiympäristössä ihmiset liikkuvat jalkakäytävällä aivan tien vieressä ja keväinen katupöly on edelleen vaikeimpia ilmansuojelun ongelmia Suomessa.

Nuuskija on Metropolia Ammattikorkeakoulun autolaboratoriossa rakennettu, liikennepäästöjä ja katupölypitoisuuksia mittaava auto. Nuuskija on rakennettu Metropolian autolaboratoriossa osana Tekesin ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa LIPIKA-projektia. LIPIKA-projektin alkuvaiheessa kiinnostuksen kohteena oli, millaisia päästöpitoisuuksia tiellä esiintyy ja miten päästöt leviävät lähiympäristöön.

Nuuskija on tuottanut runsaasti uutta tietoa pienhiukkasista todellisissa ajotilanteissa. Nuuskija-auton parissa tehty yhteistyö tiedekorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on ollut merkittävää.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Harri Nordlund
Katso Harrin profiili PeopleFinderissä

Tallennettu 19.11.2019 - 12:47