Sosiaali- ja terveysalan harjoittelun koulutuskorvaukset

Harjoittelun koulutuskorvaukset

Valtion koulutuskorvausta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin voi hakea aluehallintoviranomaiselta.

Korvausta voi hakea hyvinvointialue, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunta ja kuntayhtymä, valtion mielisairaala, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kirkon seurakunta ja seurakuntayhtymä, yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottava yksikkö sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Korvaus edellyttää voimassa olevaa sopimusta korkeakoulun kanssa.

Koulutuskorvauksen suuruus on toistaiseksi 36 euroa jokaiselta toteutuneelta harjoitteluviikolta (yksi harjoitteluviikko vastaa kokonaista työviikkoa). Koulutuskorvausta haetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolta.

Hakeminen

Aluehallintoviraston sivuilla on tarkka ohjeistus korvauksen hakemiseen liittyen sekä hakulomake korvauksen hakemiseen.

Harjoitteluorganisaatio täyttää liitelomakkeen Ammattikorkeakoulun vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta (pdf). Tämä liitelomake lähetetään allekirjoitettavaksi otsikolla "Harjoitteluorganisaation nimi, koulutuskorvauksen hakeminen". Sähköpostiviestissä tulee mainita yhteystiedot, johon allekirjoitettu liitelomake palautetaan.

Liitelomake ja sen listaus harjoitteluista lähetetään allekirjoitettavaksi osoitteeseen soteharjoittelut [at] metropolia.fi (soteharjoittelut[at]metropolia[dot]fi) seuraavasti:

  • 15.3. mennessä, harjoittelut toteutuneet ajalla 1.7.-31.12.
  • 15.9. mennessä, harjoittelut toteutuneet ajalla 1.1.-30.6.

Suosittelemme lähettämään liitelomakkeen meille pian harjoittelujen päättymisen jälkeen, jotta niiden käsittely tapahtuu sujuvasti.

Jobiili

Harjoittelutietojen kokoamista ja varmistamista helpottaa merkittävästi valtakunnallinen Jobiili-harjoittelupaikkavarausjärjestelmä. Tästä syystä suosittelemme vahvasti Teitä liittymään Jobiiliin ja tarjoamaan sitä kautta yrityksenne/organisaationne harjoittelupaikat. Jobiili on ilmainen järjestelmä. Voitte rekisteröityä Jobiilin käyttäjäksi osoitteessa www.jobiili.fi. Sieltä löytyvät kattavat ohjeet liittymiseen ja Jobiilin käyttöön.