Ajoneuvotekniikan uudistuminen vaatii koulutusasteiden välistä yhteistyötä

8.6.2021 - 13:47

Uuden tekniikan myötä ajoneuvotekniikan alalla työskentelevien täytyy päivittää osaamistaan. Oppilaitoksilla on tarve kehittää koulutuksia vastaamaan autoalan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita jatkuvan oppimisen menetelmin.

Hanketyö tukee uusien koulutuskokonaisuuksien pilotointia

Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän koordinoiman CLEMET – Cleantech Mobility Education for Tomorrow -hankkeen puitteissa on etsitty tuoreita vaihtoehtoja työelämässä olevien asiantuntijoiden sekä asiakaspalvelijoiden osaamisen uudistamiseen. 

Keväällä 2021 Omnian autoalan opettajat ja Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa toteuttivat yhteistyössä koulutuspilotin ADAS-järjestelmien kalibroinnista ja sähköauton komponenteista. Vaikka valtakunnalliseksi suunniteltu kiertue typistyi koronapandemian vuoksi, osallistujina oli vahinkotarkastajia, ammattioppilaitosten opettajia ja ohjaajia sekä opiskelijoita. Koulutettavia haastateltaessa selvisi, että koulutuksen teoriaosuuden ja käytännön yhteen liittäminen on oppimisen kannalta tärkeää.

Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi on noussut koulutusasteiden eli toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön kehittäminen. Se edellyttää jatkuvan dialogin käymistä ja aitoa vuorovaikutusta autoalan ammattilaisten kesken. Ammattiin koulutuksen lainsäädännössä on jo olemassa kirjaus yhteistyön velvoittavuudesta, mutta ei käytännössä toteudu toivotulla tavalla. Tämän vuoksi CLEMET-projektin havainto lisätä yhteistyötä on tärkeä ja vaatii toimenpiteitä.

Uudet käytännön oppimisympäristöt suunnitellaan työelämän edustajien kanssa

Oppimisympäristöjen kehittämisessä on syytä kiinnittää huomio eri koulutusasteiden asiantuntijuuden ja infran resurssien yhteiskäyttöisyyteen.

CLEMET-hankkeessa tavoitteena on kehittää autoalan toimintamalli toisen asteen ja korkea-asteen oppimisympäristölle ja käytännön yhteistyölle. Kehittämistyötä ovat edistäneet keväällä 2021 niin toisen asteen Omnian kuin ammattikorkeakoulujen Metropolian autoalan palveluiden asiantuntijaopettajat ja Laurean palvelumuotoiluopettaja sekä Länsiauton Oy:n työelämän edustaja. 

Käytännön toimintaympäristön suunnittelu on kohdistunut Omnian autoalan koulutuskeskuksen AutoFit-korjaamotoiminnan palvelumallin kehittämiseen. Omnian opettajien johdolla AutoFit-korjaamossa tulevat toimimaan Omnian autoalan opiskelijat Metropolian opiskelijoiden työnjohdon alaisuudessa. Seuraavalla lukukaudella, syksyllä 2021 Omnian ja Metropolian opettajat ohjaavat tätä toimintaa hyödyntäen opiskelijoiden laajempaa yhteistyötä sekä markkinointia oppilaitosten ja autoliikkeen välillä.

Autoalan ammatillisen koulutuksen uudistettu opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2022. CLEMET-projektin tuloksien odotetaan vaikuttavan tulevan uudistuksen sisältöihin.

Lisätietoja

Aleksi Malinen, projektipäällikkö, Metropolia AMK (Metropolia People Finder)

Jari Alatalo, asiantuntijaopettaja, OMNIA (Omnian verkkosivut)