Big-Flash -hanke: 1000 näkökulmaa 122 yritysprojektissa - hae nyt!

30.11.2021 - 16:30

Big-Flash on yksi suurimmista hankkeista Uudenmaan alueella. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten uudistumista sekä uusien teknologioiden kokeilemisesta ja hyödyntämisestä. Toimenpiteinä hankkeessa tuotetaan 122 projektia sadalle yritykselle, joissa syntyy arvioitavia tuloksia demosta tuotannolliselle asteelle saakka. Konkreettisten toimenpiteiden avulla nostetaan teknologista osaamistasoa sekä kilpailukykyä Uudenmaan alueella seuraavan vajaan kahden vuoden aikana. Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

Yhteensä 122 yritysprojektia

Big-Flash tarjoaa Metropolian opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden yritysprojekteihin, joissa opiskelija voi itse kehittyä mukana ja viedä projektia eteenpäin vaihe vaiheelta demosta tuotantoon saakka. Jokaista projektia tukee 11 hengen asiantuntijatiimi, joka valmistelee aiheet selkeiksi kokonaisuuksiksi ja tukee niiden toteutumista coworkingillä, asiantuntijuudella sekä hankkeen mahdollistamilla koulutuspalveluilla.

Oppilaitosyhteistyö vastaa yritysten tarpeeseen osaavasta työvoimasta ja luo uuden mallin kohtaanto-ongelmaan. Vantaan kaupunki tuo mukaan elinkeinopalveluiden asiantuntemuksen ja verkostopalvelut tukemaan yritysten hyvinvointia Uudenmaan alueella. Digi-Salama -hankkeessa käynnistettyä ARI-osaamisverkostoa vahvistetaan ja toimintaa tuetaan kahden uuden Garage-työpajan avulla. Robo ja AIoT -työpajat tarjoavat konkreettisen tilan yritysprojektien toteuttamiselle. Garaget sijaitsevat Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen uudistuneella Business Avenuella.

Hankkeen tavoitteita toteutetaan kokonaisuudessa 122 projektin avulla, joissa voidaan kokeilla nousevia teknologioita ja uusia ratkaisua kehittämään ja kehittämään yrityksen toimintaa. Projekteista 100 on pieniä opiskelijavetoisia suvituulia, 20 keskisuurta salamaprojektia ja kaksi Iso myrsky -kokonaisuutta.

Projektikokonaisuudet on luotu siten, että on mahdollista viedä potentiaalinen idea pienestä simulaatiosta tai demosta proto eteenpäin -asteelle ja jopa laajamittaiseen toteutukseen saakka, jossa toteutetaan konkreettinen tuote.

Jokainen asiakasprojekti valmistellaan SPIN ja SPRINT -työpajojen avulla selkeäksi kokonaisuudeksi opiskelijatyöryhmälle. Haluamme näin varmistaa, että projektin potentiaali on sopiva jokaiseen työvaiheeseen ja tavoitteet ovat riittävän korkealla Iso Myrsky -tasoon saakka.

Avoin verkkokoulutuspaketti tukee projektin etenemistä

Tueksi projektikokonaisuudelle valmistuu avoin verkkokoulutuspaketti, joiden avulla voi kerryttää itselleen osaamista neljästä nousevasta teknologiasta;

  • kobotiikka
  • autonominen robotiikka
  • IoT + 5G
  • koneoppiminen ja tekoäly.

Projektien lopputuloksia arvioidaan kestävän kehityksen sekä kannattavuuden näkökulmasta, joten asiakasyritykset saavat konkreettiset tulokset idean vaativuudesta ja kannattavuudesta. Tästä syntyy myös yksi oma kurssi, jotka avautuvat loppukeväästä 2022.

Hae mukaan ja seuraa kehitystä

Big-Flash tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää oman yrityksen toimintaa ja tarttua tähän tilaisuuteen matalalla kynnyksellä. Mukaan voi tulla opiskelijaksi, asiakkaaksi tai teknologiakumppaniksi.

Seuraa hankkeen etenemistä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa:

Hanke on REACT-EU -rahoitteinen, mikä mahdollistaa sen, ettei raha kulje tekijöiden ja asiakasyritysten välillä. EU-rahoituksen avulla tuetaan yritysten toipumista covid-19 epidemian vaikutuksista.

Lisätietoa

Tiina Vuorijärvi, projektipäällikkö, Big-Flash -hanke