Dialogia ja kohtaamisia valtakunnallisilla AMK-päivillä

9.5.2022 - 13:00

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjesti valtakunnalliset ammattikorkeakoulupäivät 4.-5.5.2022 teemalla Oivalluksia osallistuen. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi noin 350 osallistujaa Metropolian Myllypuron modernille kampukselle. Osallistujia tuli ammattikorkeakouluista kautta koko Suomen, myös opiskelijat ja opiskelijajärjestöt olivat hyvin edustettuna.

Amk-päivät ohjelmaa

Päivien aikana kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja. Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi ammattikorkeakoulujen olevan suomalaisen koulutusjärjestelmän kovaa ydintä. Ilmasto- ja ympäristöministeri Emma Kari puolestaan nosti esiin tulevaisuuden kannalta aivan keskeisen aiheen, opiskelijoiden mielenterveyden ”nuorissa on tulevaisuus, mutta kuka pohtii tulevaisuuttaan, kun ei voi hyvin?”. Professori Jani Erola puhui teemalla ammattikorkeakoulut ja mahdollisuuksien tasa-arvo ja nosti esiin kaikkien mahdollisuuksia kouluttautua erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Asian lisäksi tapahtumassa oli mukana myös koskettavia hetkiä. FightBack’in Pekka Hyysalo kertoi oman tarinansa päävammasta ja siitä toipumisesta Sisulla selviää -puheenvuorossaan. Myös Hyysalo muistutti kuulijoita valtavan tärkeästä työstä, jota opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään. ”Ilman sitä en olisi tässä”, Hyysalo totesi.

Fasilitoidussa keskustelussa “Tulevaisuus tottelee tekoja” tuuletettiin ajattelua tulevasta. ”Jos emme ole varovaisia, on vaarana lipsahtaa vanhoihin tapoihin. Nyt luomme poikkeusaikojen jälkeisiä tapoja oppimiseen ja kohtaamiseen”, totesi Vilma Mutka Mukamas Learning Designista. Keskustelussa olivat edustettuna myös opiskelijakuntien liitto SAMOK, Opiskelijoiden liikuntaliitto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Akava.

Toisessa yhteisessä keskustelussa “Yhteisellä asialla” peräänkuulutettiin ilmastoviisautta ja pohdittiin kestävyyssiirtymää. Sitran Nani Pajusen johdolla keskustelemassa olivat MTK:n Juha Marttila, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sekä Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne. Keskustelussa kävi ilmi, että ”tutkimusta ja hyvää koulutusjärjestelmää tarvitaan kestävyyssiirtymää tukevien ratkaisujen luomiseen”.

AMK-päivät ohjelmaa

AMK-päivät ohjelmaa

Dialogia diojen sijaan

Poikkeusaikojen jälkeen järjestetyn tapahtuman keskiössä oli dialogi - yhtään diaesitystä ei tapahtuman päälavalla nähty! Tapahtuman yhteistyötahona toimi Erätaukosäätiö, jonka rakentavan dialogin pelisäännöt ohjasivat koko tapahtumaa.

"Kampuksemme suunniteltiin arvot edellä. Oli hienoa huomata, miten Myllypuron kampuksen tilat tukivat päivien aikana suuren joukon avointa vuorovaikutusta ja mahdollistivat yhteisöllisen kokemuksen - asiantuntijuudesta tinkimättä", iloitsee Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Lähes kaikki osallistuivat tapahtumaan kampuksella, etänä tapahtumaan osallistui vain kourallinen. Yhteistä oivaltamista tuettiin myös visuaalisin keinoin. Salla Lehtipuu livekuvitti koko tapahtuman ajan keskeistä sisältöä kuvaksi, osallistujat saavat päivien kuvatiivistelmän käyttöönsä pian päivien jälkeen.

Osallistujat kiittivät päivien antaneen konkreettisia kotiin viemisiä oman korkeakouluyhteisön työarjen, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja oppimisen monien maisemien suhteen. Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen piti onnistuneita päiviä yhtenä osoituksena siitä, millaisiin mittasuhteisiin ammattikorkeakoulut Suomessa ovat kasvaneet ja millainen painoarvo niiden tekemällä työllä on.

Lisätietoja

Minna Kaihovirta
Dialogipäällikkö

Minttu Ruohola
Koordinaattori, tapahtuman tuottaja

Valokuvat: Jani Lappalainen

Oivalluksia osallistaen