Innovaatiojohtajaksi valittu Merja Rehn

6.7.2021 - 13:40

Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän johtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Merja Rehn. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2021.

Merja Rehn
Kuva: Jiri Halttunen

Rehn siirtyy Metropoliaan Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, jossa hän on toiminut Biotalouden yrityskiihdyttämö -hankkeen projektipäällikkönä joulukuusta 2019. Aiemmin Rehn on työskennellyt mm. kiertotalouden ja kestävän ruokajärjestelmän asiantuntijana Sitrassa sekä viestinnän yrittäjänä. Rehn on kirjoittanut myös tietokirjoja sekä toiminut vapaana toimittajana ja kolumnistina useissa eri medioissa.

”Innovaatiotoiminnalla on kasvavaa kysyntää, erityisesti toimilla, jotka auttavat yrityksiä ja teollisuutta parantamaan ympäristövastuullisuuttaan ja saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Innovaatioiden perusta on koulutus ja osaaminen. Jotta pystymme uudistamaan elinkeinoelämää, synnyttämään uusia työpaikkoja ja parantamaan tuottavuutta, meidän on entistä paremmin pystyttävä yhdistämään yritysten tarpeet, laaja-alainen TKI-toiminta sekä koulutus vastaamaan globaaleihin haasteisiin.”

”Tässä tehtävässä yhdistyy monipuolisesti aikaisempi työkokemukseni. Innostun haasteista, uuden oppimisesta, ja pyrin innostamaan muitakin. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä, kun haemme ratkaisuja, jotka yhdistävät yrityksien tarpeet, monialaisen osaamisen, uudet teknologiat ja tarjolla olevat rahoitukset. Tähän tulen työssäni keskittymään”, toteaa Merja Rehn.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän johtajan tehtävään oli 12 hakijaa.

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden

Viisi innovaatiokeskittymäämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Toimimme innovaatiokeskittymissä ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.

Lisätietoja:

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna