Kansainvälinen tunnustus Metropolian Laadukas avannehoito -koulutukselle

17.6.2022 - 09:01

Tunnustus

Metropolian Terveyden osaamisalue on saanut arvostetun kansainvälisen tunnustuksen (sertifikaatin) täydennyskoulutuksesta Laadukas avannehoito. Koulutuksen kesto on 30 opintopistettä ja se toteutettiin yhdessä HUS Vatsakeskuksen kanssa.

Kansainvälisesti arvostetun sertifikaatin saaminen edellyttää korkealaatuista koulutusta sekä hyvää yhteistyötä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

”Tässä täydennyskoulutuksessa tehtiin aktiivista yhteistyötä HUS:n kanssa. Mukana oli useita muita tärkeitä toimijoita muun muassa Suomen avannehoitajat ry, Medfanet Oy, B. Braun Medical Oy, ConvaTec Oy, Coloplast Oy, Dansac and Hollister Scandinavia Inc., Finnilco ry ja muut tärkeät potilasjärjestöt ja yhteistyökumppanit”, Terhi Lehtonen kertoo.

Aloite koulutuksen järjestämiselle ja yhteistyön käynnistämiselle tuli HUS Vatsakeskuksesta, sillä potilasmäärien kasvu on tuonut tarvetta lisätä koulutettuja avannehoitajia.

Koulutus järjestettiin maaliskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Täydennyskoulutuksen jälkeen valmistuneilla avannehoitajilla on erinomainen osaaminen avannepotilaiden hoitotyöstä.

Laadukas avannehoito 30 op –koulutuksen sisältö koostui viidestä moduulista:

  • Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen avannehoidossa 5 op
  • Avannehoidon näyttöön perustuva kliininen osaaminen, dokumentointi ja erityispiirteet 10 op
  • Ohjausosaaminen ja moniammatillinen yhteistyö avannehoitotyössä 5 op
  • Digitaaliset palvelut, teknologia ja tulevaisuuden osaaminen avannehoitotyössä 5 op
  • Avannehoidon kehittämis- ja johtamisosaaminen 5 op

Lisätietoja

Nea Lehtimäki
Terhi Lehtonen
Jenni Tiainen