Kotihoidon etähoidon hyvinvointi ja johtaminen työntekijöiden näkökulmasta

28.9.2021 - 14:14

Kotihoidon etähoidon hyvinvointi ja johtaminen työntekijöiden  näkökulmasta -tutkimushankkeessa tutkitaan työhyvinvoinnin ja tulevaisuuden osaamisen vaatimuksia digitalisoituvassa ja videovälitteissä asiakastyössä.

kuvituskuva
Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä Satakunnan (Samk), Seinäjoen (Seamk) ja Turun (TurkuAMK) toteuttamassa valtakunnallisessa tutkimuksessa arvioidaan kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista uuden teknologian käytössä digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa arvioidaan myös Covid 19 -pandemian kaltaisen poikkeustilanteen vaikutuksia etähoidon käyttöön ja kehittämiseen.

Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Työn haasteisiin vastaaminen vaatii myös digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä. Kasvussa on videovälitteinen etähoito, jota toteutetaan usein osana perinteistä asiakkaan kotona toteutuvaa hoitoa. Covid-19 pandemia on merkittävästi lisännyt etähoidon käyttöä ja edellyttää uutta osaamista kotihoidossa. Kotihoidon henkilöstön kokemuksia etähoidosta ja johtamista muutoksen tukena ei ole juurikaan tutkittu Suomessa ja kansainvälisestikin tutkimusta on tehty vielä rajallisesti.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia

  1. Millaisia vaikutuksia etähoidolla on työntekijöiden työhyvinvointiin sekä osallistumiseen työn toteutukseen, suunnitteluun ja kehittämiseen?
  2. Miten työntekijät kuvaavat etähoidon johtamisen merkitystä etähoidon toteuttamisessa ja työhyvinvoinnin tukemisessa?
  3. Miten esimiehet kuvaavat etähoidon johtamisen merkitystä etähoidon toteuttamisessa ja työhyvinvoinnin tukemisessa?
  4. Mitkä ovat Covid-19 pandemian vaikutukset etähoidon toteuttamiseen ja johtamiseen sekä työhyvinvointiin?

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tutkimusartikkeleina tieteellisissä lehdissä ja alan ammatillisissa julkaisuissa. Tulosten pohjalta tuotetaan myös toimintaohje, joka tukee työntekijöiden näkökulmasta onnistuneen etähoidon toteuttamista ja johtamista.

Tutkimushankkeen toimijat ovat vanhustyö yamk-tutkinnon opettajia ja opiskelijoita. Jokaisella  ammattikorkeakoululla on oma työelämäkumppani, jonka kotihoidon työntekijät osallistuvat tutkimuksen toteutukseen. Työelämäkumppanit edustavat suuria kaupunkeja, keski-suuria kaupunkeja, maakuntakeskuksia ja maaseutumaisia kuntayhtymiä: Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Uusikaupunki ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Tutkimushankkeen rahoittaja on Työsuojelurahasto.
Hanke käynnistyi 1.9.2021 ja päättyy 30.9.2023.

Tutkimusryhmään kuuluvat:

  • Sini Eloranta, TurkuAMK
  • Merja Hoffrén-Mikkola, Seamk
  • Sari Teeri, Samk
  • Tuula Mikkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Marjatta Komulainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Marianne Roivas, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja:

projektipäällikkö Tuula Mikkola
Metropolia Ammattikorkeakoulu
tuula.mikkola [at] metropolia.fi
p. 040 057 8279

 

Logo