Matkasynnytys ja yleisimmät obstetriset ja gynekologiset hätätilanteet – Uusi täydennyskoulutus ensihoidon asiantuntijoille

6.9.2023 - 15:30

Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa Metropoliassa tarjotaan monia sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia erityisiin täsmätarpeisiin. Yksi näistä on varsinkin ensihoitajille, ensihoidon lääkäreille ja pelastajille suunnattu Matkasynnytys ja obstetriset ja gynekologiset hätätilanteet ensihoidossa -täydennyskoulutus. Seuraava toteutus Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella järjestetään 3.11.2023.

Koulutuksen vastuuopettajina toimivat alaansa intohimolla suhtautuvat Anna Uunila ja Janni Koski. Heistä molemmilla on hengästyttävän pitkä ansioluettelo: kumpaisellakin on taustalla niin kätilön, terveystieteen maisterin kuin seksuaalineuvojan opinnot. Anna ja Janni tekevät tutkinto- ja täydennyskoulutusten opettamisen lisäksi säännöllisesti kätilön töitä vapaalla ja korkeakoulun loma-aikoina. Näin tuntuma synnytyssalityöskentelyyn pysyy aktiivisena ja opetukseen voidaan ammentaa ideoita käytännön työelämästä. Tehokaksikkoa kutsutaankin leikkisästi Huliksi ja Viliksi.

“Meillä on opetuksessa rennon rempseä ote. Asiat otetaan vakavasti, mutta aina pieni pilke silmäkulmassa. Haluamme opetustyössä olla innovatiivisia ja heittäytyä syvään päätyyn, useimmiten siinä onnistuen”, avaavat Anna ja Janni.

Kouluttajat Anna ja Janni

Koulutuksen sisällössä on huomioitu ensihoitotyön tarpeet

Kätilötyö ja siihen liittyvät asiat ovat Annalle ja Jannille sydämen asioita. He haluavat jakaa osaamistaan myös lähialoilla työskenteleville terveysalan ammattilaisille. Kaksikon mukaan pelastuslaitokset ovat jo pidempään toivoneet, että henkilöstö saisi varmuutta matkasynnytystilanteisiin, nimenomaan kätilön suusta.

Matkasynnytyskoulutusta suunnitellessaan Anna ja Janni pitivät mielessään tärkeimmän kohderyhmän eli ensihoidon työtä tekevät. Innovoinnin tuloksena kaksikko onnistui puhumaan itsensä ensihoitajien työpaikalle Kallion pelastusasemalle. Tutustumispäivän aikana he saivat kosketuksen ensihoitajan työympäristöön, tilanteisiin ja välineistöön. Suoraan työelämästä saatu tieto ja kohderyhmän tarpeet oli helppo integroida koulutuksen toteutukseen.

“Tällä hetkellä ensihoidon AMK-opinnoissa matkasynnytys kattaa vain pienen siivun ja muutoinkin synnytykseen liittyvät asiat käydään vain pintapuolisesti läpi. Esimerkiksi kaikkialla Suomessa pelastustyöntekijät eivät pääse opintojensa aikana edes synnytyssaliin. Ensihoidon työntekijät kuitenkin ensimmäisenä kohtaavat raskauden aikaisia hätätilanteita, kuten poikkeavia gynekologisia verenvuotoja, kolareita tai pieniviikkoisia synnytyksiä. Siksi ensihoidossa työskentelevän on tärkeää osata nämä asiat”, linjaavat Anna ja Janni.

Metropolian Myllypuron modernilta kampukselta löytyvät käytännönläheiset oppimistilat ja puitteet. Annan ja Jannin oppien lisäksi osallistujille jakaa tietämystään myös naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Outi Äyräs.

Koulutus antaa valmiudet hoitaa synnytys myös tien päällä

Matkasynnytyskoulututus on laajuudeltaan yhden työpäivän mittainen ja järjestetään lähiopetuksena Metropolian hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Myllypurossa. Pääkaupunkiseudulla Metropolia on ainoa suomenkielinen matkasynnytyksen kouluttaja.

Koulutukseen osallistuvilla on tavallisesti ensihoidon työtaustaa jo takana, joten aiemmin eteen tulleista tilanteista voi ammentaa lisätietoa ja osaamista. Koulutuspäivän aluksi käydään lävitse kaikki teeman mukaiset aiheet liittyen sairaalan ulkopuolella tapahtuviin synnytyksiin sekä obstetrisiin ja gynekologisiin hätätilanteisiin. Tämän jälkeen päästään käytännön harjoituksiin eli käden taitojen harjoitteluun esimerkiksi vauvanukkejen eli synnytystorsojen avustamana. Simulaatiotilanne voi olla esimerkiksi vastasyntyneen virvoittelua ja hoitokäytänteitä.

Ensihoidon täydennyskoulutuksessa

Koulutuksen vetäjät rohkaisevat kaikkia ensiavussa työskenteleviä terveysalan asiantuntijoita osallistumaan koulutukseen. Aiempaa kokemusta synnytystilanteista ei tarvita. “Ensihoidossa eteen voi tulla yllättävä synnytys, eikä sairaalaan saakka ehditä ajaa. Koulutus antaa perusluottamuksen tekemiseen ja varmuutta kohdata ja hoitaa matkalla tapahtuvia synnytyksiä tai obstetrisia hätätilanteita”, kannustavat koulutuksen opettajat Anna ja Janni.

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.