Metropolia edistää kestävän kehityksen osaamista ainutlaatuisen tekoälyratkaisun avulla

5.1.2021 - 11:00

Metropolia Ammattikorkeakoulu on ottanut harppauksen kohti uuden strategiansa mukaista kestävän kehityksen tulevaisuutta ottamalla käyttöön työkalun, jolla voi verrata Metropolian tarjoamia koulutuksia YK:n vuonna 2015 määrittelemiin Kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG). Työkalu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Agenda2030-analyysityökalun taustalla on teknologiayritys Headain kielellinen datamalli, joka nojaa YK:n yleisesti hyväksymään materiaaliin. Materiaaleja on aiemmin käytetty tiedekäytössä ja nyt ne on tuotu ensimmäistä kertaa korkeakoulun asiantuntijoiden käyttöön opetussuunnitelmien ja koulutuksen kehittämiseen sekä strategisen johtamisen tueksi. Lähtökohtana on, että YK:n kestävän kehityksen taustamateriaalin kehittyessä myös koulutuksen on kehityttävä ja elettävä muutoksen mukana.

“Metropolia haluaa olla edelläkävijä kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisessa osaamisen kehittämisessä, ja olemmekin nostaneet kestävän kehityksen poikkileikkaavaksi teemaksi strategiassamme. Agenda2030 -työkalu auttaa meitä analysoimaan koulutustemme nykytilannetta, kehittämään opetussuunnitelmia valitsemiemme painopisteiden mukaisesti sekä profiloitumaan kestävän kehityksen osaajana“, kuvaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Infograafi kuvaa esimerkinomaisesti tekoälytyökalun toimintaa. Sisältö selostettu kuvan alla.

Kuvassa Metropolian tuottaman koulutuksen (Oppimistoiminnan) tietoja verrataan Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kuvassa näytetään esimerkkinä tavoite neljä, Quality Education, johon liittyvät sanat on yhdistetty Metropolian koulutusten kuvauksista löytyviin sanoihin. Kullekin tavoitteelle on annettu oma pisteytys (score), joka osoittaa vastaavuuksien osuvuuden suhteessa toisiin tavoitteisiin tarkasteltavassa kokonaisuudessa. Esimerkkikuvassa score on 1469. Kuvassa esitetään myös koulutuksen kuvauksista puuttuvia termejä, jotka löytyvät Kestävän kehityksen tavoitteen kuvauksista.

Yhteistyöllä älykästä osaamisen tunnistamista, ennakointia ja yhdistämistä

Metropolian, Headain ja Eduix Oy:n yhteistyönä tuotettu Agenda2030 -työkalu on osa kokonaisratkaisua, jonka visiona on vahvistaa korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän välistä yhteyttä. Osana kokonaisratkaisua tuodaan myös muita työkaluja koulutuksen jatkuvan kehittämisen tueksi Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kokonaisuutta kehitetään opiskelijoita, työelämää ja TKI-toimintaa varten. Tavoitteena on luoda kustannustehokkaita ratkaisuja Metropolian koulutustoiminnan kehittämiseen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä osaamista Metropolian henkilökunnalla on ja miten osaaminen vastaa opinnoille määritettyjä osaamistavoitteita?
  2. Mitä osaamista työelämä tarvitsee ja mitä osaamista Metropolia tuottaa?
  3. Mitä osaamista opiskelijalla kehittyy opintojen aikana ja mitä osaamista työelämä tarvitsee?

Ratkaisun avulla Metropolia edistää etulinjassa ammattikorkeakoulujen yhteistä tavoitetta tarjota kestävän kehityksen taidot jokaiselle opiskelijalle. Katso Arenen uutinen 24.11.2020: Kestävän kehityksen taidot jokaiselle

“Metropolian pitkäaikaisena yhteistyökumppanina olemme iloisia, että Metropolia on ottanut ennakkoluulottomasti harppauksen kohti 2030-lukua. Eduix on vastannut työssä käyttäjäkokemuksesta - eli käyttöliittymistä ja analyysien visualisoinnista. Yhteistyö on ollut antoisaa ja odotamme, mitä kaikkea saamme tulevaisuudessa aikaiseksi yhdessä osaamisen tunnistamisen ja koulutuksen datalähtöisen kehittämisen parissa”, kuvailee Eduixin kumppanuusjohtaja Pauliina Halme.

Headain perustaja Harri Ketamo korostaa, että analyysityökalu on tehty Metropolian toiminnan ja sen kestävän kehittämisen näkyväksi tekemiseen. “Olemme luoneet tekoälyratkaisun, jonka avulla pystymme vertaamaan koulutuksen sisältöä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Big Datasta simuloitu olennainen tieto tukee koulutuksen kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa.”

Lisätietoja

Lisätietoja kokonaisuudesta antavat Metropolian kehityspäällikkö Tuomas Orama p. 050 401 3499, Eduixin kumppanuusjohtaja Pauliina Halme p. 050 537 1652 sekä Headain liiketoimintajohtaja Anu Passi-Rauste p. 040 508 1130.

Metropolian logo

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Tutustu Metropolian verkkosivuihin

Eduix logo

Suunnittelemme, toteutamme ja toimitamme joustavia digitaalisia työkaluja koulutuksen tarpeisiin. Asiantuntijamme nauttivat haasteista ja kovasta työnteosta – tästä ovat todisteena vuosia kestäneet asiakassuhteet ja 25 vuoden historia.

Tutustu Eduix Oy:n verkkosivuihin

Headai logo

Headai on datalähtöiseen osaamisen ennakointiin ja johtamiseen keskittyvä teknologiayritys, osaamisdatan alusta. Yritys on perustettu 2015 ja pohjaa n. 20 vuoden tiede- ja tutkimustyöhön. Headain teknologian ja AI ratkaisujen avulla mahdollistetaan erilaisten osaamisdatojen yhteentoiminnallisuus ja uusien osaamisen datapohjaisten palveluiden kehittäminen - ratkaistaan yhdessä kumppaneiden kanssa mikro- ja makrotasolla osaamisen ja työn kohtaanto-ongelma.

Tutustu Headain verkkosivuihin