Metropolia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

23.1.2023 - 14:00

Yhdistyneet kansakunnat (YK) ovat määritelleet maailman kaikkia maita ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG), jotka tulisi ratkaista yhdessä vuoteen 2030 mennessä. Agenda2030 -ohjelma sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Korkeakouluilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjinä

Onnistunut Agenda2030-ohjelman toteuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan osallistamista ja jatkuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Korkeakouluilla on opetuksen, innovaatioiden ja kestävyystiedon toteuttajina keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjinä.

“Korkeakoulujen rooli tulevaisuuden osaajien kouluttajana ja haasteiden ratkaisijana on olennainen. Me olemme ottaneet systemaattisen otteen kohti kestävämpää tulevaisuutta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat pohjana työllemme”, sanoo kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme Metropoliassa. Metropolia vaikuttaa monialaisena korkeakouluna toiminnallaan kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2021 tunnistimme kuitenkin strategiamme kannalta 8 olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja rakensimme näiden pohjalta vuodelle 2030 ulottuvan kestävän kehityksen tiekarttamme.

Metropolialle olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet

Kuvassa Metropolialle olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, yhteistyö ja kumppanuus.

--

Kerromme seuraavien viikkojen aikana jokaisesta valitsemastamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta; mitä kyseinen tavoite merkitsee Metropoliassa ja miten olemme tavoitetta edistäneet omassa toiminnassamme.

Tutustu kestävän kehityksen työhömme vastuullisuussivustollamme.
Lue viimeisin vastuullisuusraporttimme.

Lisätietoja:

Elli Ojala
Katso Elli Ojalan People Finder profiili