Metropolia edustettuna finalistitiimissä Helsinki Energy Challenge -kilpailussa

16.3.2021 - 15:50

Innovaatiojohtaja Antti Tohka edusti Metropoliaa kansainvälisessä tiimissä, joka eteni satojen ehdokkaiden joukosta Helsinki Energy Challenge -kilpailun finaaliin, kymmenen parhaan idean joukkoon. Kilpailun tulos julkistettiin 16.3.2021. Kilpailuun osallistuneissa tiimeissä oli yhteensä yli 1500 asiantuntijaa ja innovaattoria eri puolilta maailmaa pohtimassa ratkaisua Helsingin lämmityshaasteeseen. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa, joka jaettiin lopulta viiden tiimin kesken. Tohkan tiimi ei yltänyt palkintoon mutta finaalipaikka on itsessään huikea saavutus kaikkien loistavien ideoiden joukosta.

Kilpailun tulokset Helsinki Energy Challengen sivuilla

Helsingin kaupungin tiedote kilpailun voittajista

Kestäviä ratkaisuja Helsingin lämmittämiseen

Helsingin kaupunki avasi helmikuussa 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haettiin ratkaisuja, joiden avulla Helsinki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla.

Haastekilpailu innoitti mukaan 252 tiimiä 35 eri maasta eri puolilta maailmaa. Näistä valittiin marraskuussa 2020 finaalivaiheeseen kymmenen tiimiä. Suurimmassa osassa tiimeistä oli asiantuntijoita ja organisaatioita useammasta eri maasta.

Finalistitiimit jättivät lopullisen kilpailuehdotuksensa 22. tammikuuta 2021 mennessä kansainvälisen tuomariston arvioitavaksi. Arviointikriteerit olivat ehdotuksen ilmastovaikutus, vaikutus luonnonvaroihin, kustannusvaikutus, toteuttamisaikataulu, toteutettavuus, toimitusvarmuus ja kapasiteetti. Helsingin kaupunki on sitoutunut jakamaan kilpailun opit ja tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään.

Lämmitysratkaisujen lisäksi tarvitaan liiketoimintaa ja jatkuvaa oppimista

Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän johtaja Antti Tohkan edustama kilpailutiimi koostui monialaisesta asiantuntijaryhmästä, jossa oli edustettuna teknologia-asiantuntijoita, kansantaloustieteilijöitä, matemaattisia mallintajia sekä rahoituksen asiantuntijoita.

CarbonHelSinki -nimisen tiimin ehdotuksessa Helsinki etenee asteittain kohti hiilineutraaliutta siten, että hiilen poltto lopetetaan vuonna 2029 ja hiilineutraaliustavoite saavutetaan vuonna 2035. Lämmitysratkaisut perustuvat lämpöpumppuihin, joissa hyödynnetään mm. hukkalämpövirtoja, maa- ja merilämpöä, aurinkolämpöä ja lämmön kausivarastointia.

Osaavien tekijöiden varmistamiseksi ja muutosta vauhdittavan liiketoiminnan kiihdyttämiseksi, ehdotuksessa esitettiin myös muutokseen tarvittavan koulutuksen ja liiketoiminnan keskittymiä Helsinkiin.

“Kilpailuehdotuksessamme toimme teknisten ratkaisujen lisäksi vahvasti esiin myös liiketoiminnan ja rahoituksen roolin, kaavoituksen sekä jatkuvan oppimisen merkityksen vihreässä siirtymässä ja aluekehityksessä”, summaa Tohka.

CarbonHelSinki -konsortion pääkoordinaattorina toimi Svenska Miljöinstitutet (IVL). Metropolian lisäksi mukana olivat Eurac Research Italiasta, Eléctricité de France Ranskasta, European Institute for Energy Research Saksasta, Eksta Bostäder Ruotsista, Resourceful futures Iso-Britanniasta, LKAB Wassara Ruotsista sekä Ochsner Process Energy Systems Itävallasta.

“Kansainvälinen tiimimme oli aivan mahtava. Globaalista koronatilanteesta huolimatta saimme hienosti edistettyä yhteistä kehitystyötä digitaalisten kanavien välityksellä. Yhteistyö ja innovointi jatkuvat. Toivon, että tiimin asiantuntijoilla on pian mahdollisuus tulla Suomeen jakamaan asiantuntemustaan Metropolian opiskelijoille ja henkilöstölle", iloitsee Tohka.

Innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen

Ennen Metropoliaa Antti Tohka työskenteli lähes seitsemän vuotta erilaisissa systeemianalyysiin liittyvissä mallinnus- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Matemaattisten mallien toimintatavat ja kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon integrointi olivat siis Tohkalle tuttuja asioita entuudestaan.

“Kilpailutiimi tarvitsi osaamistani paikallisten olosuhteiden tuntijana. Nykyinen tehtäväni innovaatiojohtajana auttoi minua esittämään systeemistä muutosta, joka oli isossa roolissa kilpailuehdotuksessamme. Toivon, että haastekilpailu ja sen tulokset kirittävät pääkaupunkiseudun hiilivapaata kasvua ja kiinnostusta uusien energiaratkaisuiden käyttöönottoon”, pohtii Tohka.

Monialaisessa kilpailutiimissä oli tärkeää hahmottaa, miten kunkin henkilön asiantuntemus sisällytettiin kilpailuehdotukseen. Samaa toimintaperiaatetta hyödynnetään Metropolian innovaatiokeskittymissä, joissa Metropolian asiantuntemusta yhdistetään laajempaan ekosysteemiin globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Tohkan luotsaaman Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän tavoitteena on koota yhteen Metropolian kestävän kehityksen osaaminen ja yhdessä kumppaniverkoston kanssa tutkia ja kehittää ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Lisätiedot

Innovaatiojohtaja
Antti Tohka
antti.tohka [at] metropolia.fi (antti[dot]tohka[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 142 4943

Tutustu finalistiehdotuksiin Helsinki Energy Challengen sivustolla