Metropolia kantaa sosiaalista vastuuta tarjoamalla keikkatöitä osatyökykyisille

27.11.2020 - 00:08

Metropolian Myllypuron kampus on tänä syksynä työllistänyt useita keikkatyöntekijöitä erilaisissa työtehtävissä. Myllypuron kampuksella työtehtävät ovat pitäneet sisällään muun muassa tilojen ja opetusmateriaalien siistimistä sekä välinehuollon työtehtäviä. Lisäksi keikkalaiset ovat päässeet tekemään erikoisempiakin työtehtäviä. Esimerkiksi tikkiompeleiden tekeminen opetuksessa käytettäviin silikonikäsiin nousi suosituksi työtehtäväksi keikkalaisten keskuudessa.

Syksyn aikana Metropolian työkeikkojen suosio on kasvanut työntekijöiden keskuudessa ja keikkalaisten määrä on noussut tasaisesti. Keikkalaiset kuvaavat omia kokemuksiaan työn tekemisestä monipuolisiksi ja mielenkiintoisiksi. Heistä on ollut tärkeää, että keikkojen avulla päivärytmi pysyy säännöllisenä ja pääsee vuorovaikutukseen muiden kanssa, varsinkin näin korona-aikana. Keikkatyömallin avulla keikkalaiset ovat saaneet uusia kokemuksia, löytäneet itsestään rohkeutta sekä halua päästä työelämään.

Kuvassa tehdään tikkiompeleita opetuksessa käytettäviin silikonikäsiin

Myllypuron kampuksella tuetut keikkatyötehtävä ovat olleet vaihtelevia. Keikkalaiset ovat päässeet muun muassa ompelemaan tikkejä silikonikäsiin, joita käytetään hoitoalan opiskelijoiden opetuksessa. HyMy-kylän opiskelijat ovat olleet mukana keikoilla ohjaamassa ja tukemassa keikkalaisia.

Keikkatöiden tarjoamisesta on ollut myös suoraa hyötyä Myllypuron kampukselle, opettajille ja opiskelijoille. Tuettujen keikkojen tarjoaminen mahdollistaa yrityksille myös uudenlaisen tavan toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja osallistua YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen työelämäosallisuuden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen osalta. Osaamisaluepäällikkö Päivi Haapasalmi summaa Puuttuva Pala –hankkeen hyötyjä Metropolialle: ”Tämä on hieno ja konkreettinen esimerkki linkittää opetusta hanketyöhön. Toiminta on oiva esimerkki siitä, miten Metropolia voi olla mukana vahvistamassa omaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan.” Haapasalmi nostaa esiin myös työllistämisprosessin helppouden työnantajan näkökulmasta: “Keikkatyöläisiä ovat ohjanneet meidän omat opiskelijamme, jotka ovat tehneet harjoitteluaan HyMy-kylässä. Näin ollen prosessi ei ole vaatinut juurikaan lisätöitä omille toimijoillemme.” Lisäksi työtehtävien välittäminen on hoitunut joustavasti ja nopeasti Work Pilots –alustan kautta.

Keikkatyön on koettu olevan tervetullut lisä opetustilojen puhtaanapitoon ja järjestämiseen, sillä tehdyt keikkatyöt eivät ole kuuluneet siistijöiden kilpailutettuun palveluun. Lisäksi keikkalaisten työn jälki on saanut kiitosta. ”Tilojen käyttö on syksyn ajan ollut maksimaalisella tasolla, ja palvelu on lisännyt tilojen siisteyttä ja viihtyvyyttä”, kuvaa apuvälinetekniikan tutkintovastaava Toni Nisula. Myös opiskelijoiden ja keikkatyötä tekevien kohtaamiset kampuksella Nisula näkee positiivisena asiana: “Mielestäni toiminta sopii oikein hyvin kuntoutustoiminnan ytimeen, jota opetamme - näin ollen se on siis oikein tervetullutta toimintaa.”

Keikkatyötä ohjaamassa olleet opiskelijat ovat puolestaan kokeneet harjoittelun Puuttuva Pala –hankkeessa antoisaksi. “On ollut todella palkitseva kokemus ja erinomainen oppimisen paikka”, summaa sosionomiopiskelija Hermanni Ilpala.

Puuttuva Pala – Tuetun keikkatyön malli – ESR-hanke on Metropolian ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Tuetun keikkatyön mallin tavoitteena on tukea ja edistää pitkäaikaistyöttömien, työmarkkinoiden ulkopuolella sekä muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä, työelämävalmiuksia sekä osallistumista työelämään. Lisäksi mallin tarkoituksena on luoda yrityksille ja työnantajatahoille hallinnollisesti kevyt ja nopea tapa rekrytoida työntekijä lyhytaikaiseen työhön.

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä
projektipäällikkö

p. 040 7145 147
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi (ulla[dot]vehkapera[at]metropolia[dot]fi)

Lue lisää Puuttuva Pala -hankkeesta