Metropolia on mukana eurooppalaisessa tutkimushankkeessa kehittämässä lasten palliatiivista hoitoa

26.1.2024 - 10:00

Metropolia on mukana PALLIAKID-hankkeessa, jota koordinoi SJD Barcelona lastensairaala. Mukana hankkeessa on 17 kumppania 10 eri Euroopan maasta. Hankkeen monipuoliseen konsortioon kuuluu lastensairaaloita viidestä eri maasta, teknologia- ja datakumppaneita, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä järjestöjä.

PALLIAKIDin tavoitteena on kehittää lasten palliatiivista hoitoa, lasten ja perheiden hyvinvointia sekä osallisuutta elämän loppuvaiheen hoidossa uusien interventioiden kautta. PALLIAKID on seitsemän miljoonan euron Horizon Europe -rahoitteinen tutkimushanke, joka kestää 4,5 vuotta.

Metropolia toimii hankkeessa terveydenhuollon tutkimuksen asiantuntijana ja teknologiakehittäjänä. Metropolia johtaa hankkeen työpakettia, jossa monimenetelmäisen tutkimuksen kautta tunnistetaan hankkeen kohderyhmän tarpeita ja kehitetään hankkeessa käytettäviä mittareita. Lisäksi Metropolia vastaa XR-pohjaisen ammattilaisille suunnatun koulutuksen kehittämisestä sekä osallistuu lapsille ja heidän perheilleen suunnatun digitaalisen työkalun kehittämiseen.

”Suomessa lasten lääketieteellinen hoito on korkeatasoista, mutta elämän loppuvaiheen hoitoon liittyviin laadullisiin ja yksilöllisiin tekijöihin on syytä kiinnittää huomiota. On tärkeää, että lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet tunnistetaan ja hoitoa pystytään suunnittelemaan näiden mukaan hyvässä yhteistyössä ammattilaisten kanssa. PALLIAKID-hankkeen avulla haluamme vaikuttaa juuri niihin asioihin, joiden avulla lasten ja perheiden elämänlaatu palliatiivisessa hoidossa voi parantua. Metropolian monialainen osaaminen näkyy hankkeessa vahvasti”, kertoo PALLIAKID-hankkeessa Metropolian projektipäällikkönä ja tutkijana toimiva Hanna Repo Jamal.

PALLIAKID-hanke keskittyy kolmeen pääalueeseen

Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään varhaisen tunnistamisen malli, jonka avulla sairaalat tunnistavat palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat ajoissa. Malli jakaa potilaat heidän hoitonsa vaativuuden mukaan, mikä mahdollistaa nopean, kokonaisvaltaisen ja hyvin suunnitellun hoidon potilaille.

Toisessa vaiheessa potilaat, perheet ja ammattilaiset pääsevät ääneen, kun hankkeessa kehitetään yhteiskehittelemällä potilaiden ja perheiden tarpeita kartoittavia mittareita, eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja kaikkien osapuolien osallisuutta päätöksentekoon.

Kolmannessa vaiheessa keskitytään elämän loppuvaiheen ennakoivaan hoitosuunnitelmaan (ACP) sekä lasten, perheiden ja ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen tukemiseen hoidon aikana. The Patient Journey -digitaalinen alusta kehitetään vahvistamaan perheiden osallisuutta ja hoitoon liittyvää päätöksentekoa.

Tutustu hankkeeseen Metropolian verkkosivuilla (englanniksi): PALLIAKID-hanke

Hankkeen verkkosivut (englanniksi).

Lue myös alkuperäinen uutinen Institut de Recerca Sant Joan de Déun (IRSJD) verkkosivulla: SJD Barcelona Children’s Hospital and IRSJD coordinate a European project to improve pediatric palliative care

Horizon-hankkeen kick-off Barcelonassa.

Palliakid-hankkeen toimijat Barcelonassa hankkeen kick-off kokouksessa 18.-19.1.2024.

Lisätietoja Metropoliassa:

Hanna Repo Jamal
projektipäällikkö, PALLIAKID - Comprehensive Peadiatric Palliative Care -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu
hanna.repojamal [at] metropolia.fi (hanna[dot]repojamal[at]metropolia[dot]fi)
p. +358 50 472 0796