Metropolia uudistaa TKI-toiminnan johtamista ja organisaatiota

14.11.2023 - 13:00

Metropoliassa käytiin osaa henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka päättyivät 25.10.2023. Muutosneuvottelujen piirissä olivat TKI-palveluissa, TKI-hankkeissa ja projektihallinnossa työskentelevä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö (htp-henkilöstö) sekä opetushenkilöstöstä ne yliopettajat, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Metropolian hallitus käsitteli kokouksessaan 13.11.2023 muutosneuvottelujen yhteenvedon ja teki niitä koskevat päätökset.

Metropolian tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta siirtyy kokonaisuudessaan TKI-johtajan alaisuuteen niin, että siihen kuuluu kolme innovaatiokeskittymää nykyisen viiden sijasta sekä ja niitä matriisissa tukevat palvelut. Uuden TKI-organisaation henkilöstön kokonaismäärä on noin 180.

Innovaatiokeskittymät muodostuvat ilmiölähtöisesti ja niiden rakennetta ja lukumäärää voidaan tarkastella strategiakausittain.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2024 alkaen ja uuteen toimintamalliin siirrytään kokonaisuudessaan vaiheittain vuonna 2024.

”Tavoitteemme on kehittää ja tehostaa johtamisjärjestelmäämme niin, että oppimistoimintaa, TKI-toimintaa ja liiketoimintaa ohjataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Haluamme vastata entistä paremmin Metropolian strategian suunnassa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, joissa tarvitaan ilmiölähtöisiä ja systeemisiä ratkaisuja”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Myös toistaiseksi voimassa olevia yliopettajan tehtävänkuvia selkiytetään niin, että ne entistä paremmin vastaavat Metropolian nykystrategian mukaisiin tavoitteisiin. Tehtäväkuvien painopistealueet ovat jatkossa esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, sidosryhmä- ja kumppanuustyössä, tai opetuksen, oppimisen ja ohjauksen pedagogisessa kehittämisessä.

Metropolian tämänhetkisen arvion mukaan enintään 32 työntekijän nykyisen työsuhteen ehtoihin voi tulla olennaisia ehtomuutoksia tai tämänhetkinen tehtäväkokonaisuus voi lakata itsenäisenä kokonaisuutena. Jokaiselle em. työntekijälle voidaan irtisanomisen vaihtoehtona tämänhetkisen arvion mukaan tarjota toista tehtävää.

Metropolian henkilöstömäärä on noin 1 000.

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori