Metropolialle merkittävä OKM-rahoitus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan profiloimiseen

27.11.2020 - 18:40

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle 725 000 euron rahoituksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan profiloimiseen hankkeelle ”Creating wellbeing in daily life through Inclusive RDI”. Kolmivuotinen hanke käynnistyy 1.1.2021.

OKM myönsi ammattikorkeakouluille yhteensä viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Kohdistettu haku toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. TKI-hankehaku on pysyvä tapa vahvistaa strategista suunnittelua ja johtamista sekä tukea TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Metropolian hanke oli yksi seitsemästä rahoitusta saaneesta hankkeesta. Metropolian lisäksi erityisrahoituksen saivat tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Novia yrkeshögskolanin kanssa, Yrkeshögskolan Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

”Hakemusten arviointipalautteessa kiitettiin Metropolian projektisuunnitelman selkeyttä sekä aiheen ajankohtaisuutta ja relevanssia EU-tason yhteistyölle ja EU-rahoituksen jalkauttamiselle. Hankkeen toimenpiteet olivat arvioinnin mukaan hyvin linjassa kansainvälistenkin suuntausten kanssa kohti osallistavaa, yhteistoiminnallista TKI-toimintaa”, kertoo Metropolian TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna.

Lisätiedot

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
Katso tiedot People Finderissa