Metropolian ainutlaatuinen oppimistila Hiilitalli kehittää hiilensidonnan ja kestävän kehityksen osaamista

25.1.2024 - 09:19

Metropolian Myyrmäen kampukselle avattu Hiilitalli yhdistää täysin uudella tavalla oppilaitoksen, yritysten ja tutkimuslaitosten vahvuudet ja luo mahdollisuuksia ratkoa kestävän kehityksen haasteita yhteisvoimin. Metropolia Ammattikorkeakoulun uuden yhteistyöalustan Hiilitallin avajaisia vietettiin 24. tammikuuta 2024. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Ilmatieteen laitos ovat mukana Hiilitallin toiminnassa.

Hiilitallin tilat ulkoapäin.

Hiilitalli on avattu Vantaalle, Metropolian Myyrmäen kampukselle. Myyrmäen kampus on kansainvälisen liiketalouden ja tekniikan opetuksen ydin, jossa tarjotaan opetusta pian 19 tutkinnossa. Hiilitallin lisäksi Myyrmäen kampuksella toimii kolme muuta yhteistyöalustaa, jotka tarjoavat paikan yritysten ja korkeakoulun yhteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Hiilitalli on uusi ja ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa Metropolian opiskelijat voivat kehittyä ympäristöosaajiksi, verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa ja hankkia työelämäkokemusta.

Kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen lisäksi Hiilitallissa tehdään konkreettisia ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen tekoja, kuten kehitetään hiilensidonnan teknologioita. Hiilitalli jalkauttaa omista projekteistaan syntyvää sekä yhteistyökumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, olemassa olevaa tutkimustietoa Uudenmaan pk-yritysten käyttöön.

Metropolian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöprojektit tukevat yrityksiä vihreiden toimintamallien edistämisessä, varmistavat ammattitaitoisen työvoiman säilymisen, nostavat ympäristöosaamisen tasoa sekä edistävät uusien kestävien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoa.

VTT ja Ilmatieteen laitos ovat mukana Carbon Busters -hankkeessa, joka käynnistää Hiilitallin toiminnan. Keväällä 2024 Metropolia, VTT ja Ilmatieteen laitos järjestävät Hiilitallin tiloissa luento- ja keskustelusarjan Studia Hiilitallin, jossa osallistujat voivat syventää omaa tietotasoaan ilmastonmuutoksesta ja saada viimeisintä tietoa mukana olevilta tutkimuslaitoksilta.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän ytimessä kestävä kehitys

Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymät tekevät poikkialaista yhteistyötä ja etsivät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Innovaatiokeskittymissä etsitään ratkaisuja ilmiölähtöisesti, ja ne mahdollistavat uuden tavan oppia ja tuottaa tutkittua tietoa globaaleihin haasteisiin ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Hiilitalli on osa Metropolian Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymää, jonka keskeisiä teemoja ovat kestävä ruokajärjestelmä, ruokateknologia, kiertotalous, teollisuuden sovellukset kestävässä kehityksessä sekä älykäs liikkuminen. Hiilitalli on yksi Puhtaiden ja kestävien ratkaisujen neljästä yhteistyöalustasta. Muut alustat ovat Urbanfarmlab, Robo Garage ja AIoT Garage.

Lisätiedot:

Merja Rehn
Innovaatiojohtaja, Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
Metropolia Ammattikorkeakoulu
+358 50 500 3890
merja.rehn [at] metropolia.fi (merja[dot]rehn[at]metropolia[dot]fi)

Hiilitallin avajaiset 24.1.2024.

Hiilitallin avajaiset 24.1.2024.

Carbon Busters -hanke käynnistää Hiilitallin toiminnan. Yritykset ja asiantuntijat toimivat yhdessä erilaisissa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä tutkimus-, kehitys- ja oppimisprojekteissa. Tavoitteena on konkreettisen tekemisen kautta edistää ympäristötoimia sekä kouluttaa tulevaisuuden taitoja hiilensidontaan ja päästövähennysratkaisuihin.

Hiilitallin yhteistyökumppanien logot.