Metropolian Hiilitalli aloittaa toimintansa ilmastoaiheisella luentosarjalla Ilmatieteen laitoksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa

13.10.2023 - 10:49

Metropolian Myyrmäen kampukselle on rakennettu uusi ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen oppimis- ja projektitila, Hiilitalli. Hiilitallin toiminnan käynnistää uudenlainen luento- ja keskustelusarja, joka keskittyy ilmastonmuutoksen juurisyihin. Tervetuloa maksuttomille ja kaikille avoimille luennoille!

Hiilitallin tilat ulkoapäin.

Hiilitallin tilat rakentuvat Metropolian Myyrmäen kampukselle.

Hiilitalli on oppimisympäristö, jossa Metropolian opiskelijat voivat kasvaa ja kehittyä ympäristöosaajina, verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa sekä hankkia työelämän kokemusta. Yrityksille ja tutkimuslaitoksille Hiilitalli tarjoaa verkostoitumispaikan, jotta heillä on tulevaisuudessa ammattitaitoista työvoimaa vihreään siirtymään. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Ilmatieteen laitos (IL) ovat mukana Hiilitallin toiminnassa.

Hiilitallissa edistetään ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen liittyviä toimia erilaisten oppimismenetelmien sekä projektien kautta. Projektit toteutetaan Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Nämä konkreettiset yhteistyöprojektit tukevat yrityksiä vihreiden toimintamallien edistämisessä, nostavat ympäristöosaamisen tasoa sekä edistävät uusien kestävien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoa.

Metropolia haluaa ratkaista kestävän kehityksen haasteita

Kestävä tulevaisuus edellyttää suuria panostuksia kestävän kehityksen osaamiseen. Metropolian tavoitteena on, että sekä valmistuvat opiskelijat että henkilöstö ovat kestävän kehityksen osaajia. Toinen Metropolian keskeisistä tavoitteista on suunnata ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymiensä toimintaa vahvemmin kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien ilmiöiden tai haasteiden parissa yhteiskunnan parhaaksi.

Hiilitalli on Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän yhteistyöalusta. Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyökumppanit, opiskelijat ja henkilöstö tekevät yhteistyötä erilaisissa TKI-hankkeissa tai yhteistyöalustoilla sekä tuottavat asiakastöitä ja palveluita. Vuoden 2022 aikana ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä toimi kymmenen kokeiluun ja pilotointiin tarkoitettua yhteistyöalustaa ja noin sata hanketta.

Studia Hiilitalli pureutuu ilmastonmuutoksen juurisyihin

Hiilitalli viettää avajaisiaan tammikuussa 2024. Jo marraskuussa Hiilitallin tiloissa alkaa uusi ilmastonmuutoksen luento- ja keskustelusarja, Studia Hiilitalli, joka toteutetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n kanssa. Studia Hiilitalli tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää omaa tietotasoa, oppia uutta, saada viimeisintä tietoa mukana olevilta tutkimuslaitoksilta, keskustella ja kohdata ilmastoaiheista kiinnostuneiden kanssa sekä oppia, miten opittua tietoa voi soveltaa käytännössä.

Studia Hiilitalli koostuu luennosta (20 min) ja keskustelusta (10 min) aihekokonaisuus kerrallaan. Konseptia pilotoidaan syksyllä 2023 ja jatkokehitetään palautteiden perusteella keväälle 2024. Tilaisuus toteutetaan hybridinä eli osallistujat voivat olla mukana etänä tai paikan päällä. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen jokaiseen tilaisuuteen osoitteessa: hiilitalli [at] metropolia.fi (hiilitalli[at]metropolia[dot]fi). Hiilitallin tiloissa on paikkoja rajoitettu määrä, joten ilmoitathan, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai verkkoyhteydellä.

Studia Hiilitallin aikataulu ja teemat:

Ti 14.11.2023

Ilmoittautuminen pe 10.11. mennessä

1) Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet - Natalia Korhonen, IL

klo 14.00–15.30

1.1. Havaittu ilmastonmuutos 

1.2. Kasvihuoneilmiö ja sen voimistuminen 

1.3. Ilmastojärjestelmä ja hiilen kierto

Ti 21.11.2023

Ilmoittautuminen pe 17.11. mennessä

2) Ilmaston tulevaisuus I - Natalia Korhonen, IL

klo 14.00–15.30

2.1. Ilmastomallit 

2.2. Päästö- ja ilmastoskenaariot

2.3 Ilmastolaki

Ti 28.11.2023

Ilmoittautuminen pe 24.11. mennessä

3) Ilmaston tulevaisuus II - Natalia Korhonen ja Andrea Vajda​, IL

klo 14.00–15.30

3.1. Ilmastonmuutoksen hillintä 

3.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ​

3.3 Ilmastosovellukset

Ti 5.12.2023

Ilmoittautuminen pe 1.12. mennessä

5) Degrowth-ajattelu ja uudet liiketoimintamahdollisuudet - Tomi Nyman,

klo 14.00–15.30

November Consulting Oy

4.1. Degrowthin tarve ja perusteet

4.2. Degrowth – uudenlainen tulevaisuus

4.3. Degrowth liiketoimintamahdollisuutena

Ti 12.12.2023

Ilmoittautuminen pe 8.12. mennessä

4) Teknisiä ratkaisuja hiilensidontaan - VTT

klo 14.00 - 15.30

4.1. Hiilidioksidin poisto ilmakehästä - realistinen potentiaali? - Kati Koponen

4.2. Uusiutuvia polymeerituotteita Suomen teollisuuden päästöistä. - Niko Heikkinen

4.3. Uusia lupaavia menetelmiä lentopolttoaineiden ja kemikaalien valmistukseen - Niko Heikkinen

Hiilitallin toiminnan käynnistyessä tulemme aktiivisesti viestimään toiminnasta sekä mahdollisuuksista osallistua niin toimintaan kuin toimintojen kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

hiilitalli [at] metropolia.fi (hiilitalli[at]metropolia[dot]fi)

tai projektipäällikkö Jenni Kurki-Suonio (jenni.kurki-suonio [at] metropolia.fi (jenni[dot]kurki-suonio[at]metropolia[dot]fi))