Metropolian ja Jyväskylän yliopiston uusi osaamiskeskittymä edistää kulttuurihyvinvointia

16.5.2023 - 09:00

Metropolia Ammattikorkeakoulu tekee monipuolista työtä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. Työn moottorina toimii Metropolian ja Jyväskylän yliopiston uusi ja yhteinen Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä (CuWeRE). Osaamiskeskittymän tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa monialaista kulttuurihyvinvointialaa Suomessa kehittämällä tutkimusta ja siihen perustuvaa koulutusta.

”Kulttuurihyvinvointiala on tuore ja kehittyvä ala Suomessa. CuWeRE-osaamiskeskittymän keskeinen tehtävä on vahvistaa alaa ja sen osaamista tutkimalla, kehittämällä ja levittämällä tutkittua tietoa viestinnän, julkaisujen, tapahtumien, oppimisprojektien sekä laadukkaan koulutuksen kautta”, sanoo vastaava tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Osaamiskeskittymässä on käynnissä useita kulttuurihyvinvointiin liittyviä tutkimuskokonaisuuksia. CuWeRE tarjoaa tutkintoon johtavaa kulttuurihyvinvointialan koulutusta ja kouluttaa täydennyskoulutuksena eri alojen ammattilaisia.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä:

  • Kokoaa järjestelmällisesti yhteen alan tutkijoita ja koulutuksen kehittäjiä ja järjestää kansainvälisiä ja kansallisia konferensseja sekä tutkijatapaamisia.

  • Kouluttaa kulttuurihyvinvointialan osaajia perustutkinto- ja tohtorikoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksissa.

  • Tutkii ja kehittää kulttuurihyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyviä ilmiöitä, osaamista ja käytänteitä.

  • Julkaisee tutkimussynteesejä päätöksenteon, koulutuksen ja alan toimijoiden työn tueksi.

  • Tarjoaa tutkimustietoon perustuvaa asiantuntijuutta tueksi hyvinvointialueiden ja kuntien kasvatus- ja hyvinvointityöhön, kehittämiseen ja päätöksentekoon.

  • Levittää tutkittua tietoa ja kokemuksia kulttuurihyvinvoinnin edistämisen merkityksistä.

Kulttuurihyvinvointi koskettaa yhteiskuntaa ja jokaisen arkea

”Luova ilmaisu on ihmisenä olemisen ydintä. Taiteessa kohtaamme tavoilla, jotka koskettavat syviäkin kokemisen tasoja ja tarjoavat uusia näkökulmia”, kiteyttää musiikkikasvatuksen professori Suvi Saarikallio Jyväskylän yliopistosta.

Luovuuden, ilmaisun, yhteisöllisyyden ja taidetoiminnan hyvinvointivaikutusten huomioiminen ja mahdollistaminen on kulttuurihyvinvoinnin näkökulma, joka koskettaa laajasti yhteiskuntaa ja eri alojen työotetta.

Kestävät elämäntavat edellyttävät merkitysten löytämistä ja hyvinvoinnin rakentamista aineettomien resurssien varaan. On panostettava sosiaaliseen kestävyyteen: löydettävä ihmisiä yhteen tuovia, kulttuuriseen hyvinvointiin ja elämän merkityksellisyyteen kiinnittäviä keinoja. Näin voidaan ehkäistä osattomuutta ja pahoinvointia sekä rakentaa hyvinvoivaa ja tuottavaa työelämää sekä parempia yhteiskunnallisia ratkaisuja.

”Sosiaalisen kestävyyden lisääminen ja kulttuurihyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Huomioimalla tietoisesti luovuuden, taidetoiminnan ja ilmaisun näkökulmia ihmisten arjessa, annetaan mahdollisuus uusille olemisen tavoille, yhteisöllisyydelle ja kokemuksille osallisuudesta isompaan – syntyy kulttuurihyvinvointia”, Huhtinen-Hildén kertoo.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymään voit tutustua osoitteessa www.cuwere.fi.

Neljä eri-ikäistä ihmistä istuu jonossa lattialla.

(Kuvaaja: Jarkko Mikkonen)

Lisätietoa

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeRE:

Laura Huhtinen-Hildén
vastaava tutkija, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
laura.huhtinen-hilden [at] metropolia.fi (laura[dot]huhtinen-hilden[at]metropolia[dot]fi)

Suvi Saarikallio
professori, Jyväskylän yliopisto
suvi.saarikallio [at] jyu.fi (suvi[dot]saarikallio[at]jyu[dot]fi)