Metropolian opinnäytetöissä etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen

14.7.2023 - 10:10

Kestävää kehitystä opetetaan Metropoliassa osana tutkinto-ohjelmia sekä valinnaisina kursseina. Nostamme nuorten osaamisen päivän 15.7. kunniaksi kaksi kestävään kehitykseen liittyvää opinnäytetyötä, jotka tutkivat mikromuoveja ja kierrätysmuovia.

Läppäri, jossa on auki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävä tulevaisuus edellyttää suuria panostuksia kestävän kehityksen osaamiseen. Metropolia haluaa varmistaa tulevaisuuden kestävän kehityksen osaamisen, ja tavoitteena on, että kaikki metropolialaiset, niin valmistuvat opiskelijat kuin henkilöstökin, ovat kestävän kehityksen osaajia.

Jotta kykenisimme edistämään kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa, on tärkeää, että kestävä kehitys on osa koulutustarjontaa. Metropolian Puhtaiden ja kestävien ratkaisujen innovaatiokeskittymästä valmistuu elo-syyskuussa 2023 osana Kaikki muovi kiertää -hanketta kaksi opinnäytetyötä. Metropoliassa tehtiin vuonna 2022 yhteensä 189 kestävään kehitykseen liittyviä opinnäytetöitä.

Kemian prosessitekniikan opiskelija Juuso Halonen työstää opinnäytetyötään, jossa paneudutaan mikromuovien erottamiseen biohajoavilla liuottimilla. Työn tavoitteena on saada selville, kuinka mikromuoveja voidaan erottaa vesifaasista.

Bio- ja elintarviketekniikan opiskelija Samuel Hytösen opinnäytetyö käsittelee sitä, kuinka sienillä voidaan hajottaa kierrätysmuovia. Työn tavoitteena on kasvattaa ruokasieniä, jotka voisivat hajottaa kierrätysmuovia sekä kasvattaa muutamaa eri sienilajiketta erilaisilla kasvatusalustoilla.

”Kaikki muovi kiertää -hankkeessa tehdään hienoa työtä kohti vihreää siirtymää. Hankkeen käytännön osuudet ovat lähteneet hyvin käyntiin Halosen ja Hytösen opinnäytetöiden sekä polystyreenin eli styroksin liuotuskokeiden ansiosta. Tuloksille on todella paljon odotuksia, niin muovia hajottavien ruokasienten kasvattamisen osalta kuin likaisen rakennusjäte styroksin liuottamisen ja uusiokäytön osalta”, opinnäytetyön ohjaaja ja Metropolian lehtori Timo Seuranen kertoo.

Innovaatiokeskittymissä ratkotaan kestävän kehityksen haasteita

Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien ilmiöiden tai haasteiden parissa yhteiskunnan parhaaksi. Viidessä innovaatiokeskittymässä yhteistyökumppanit, opiskelijat ja henkilöstö tekevät yhteistyötä erilaisissa TKI-hankkeissa tai yhteistyöalustoilla sekä tuottavat asiakastöitä ja palveluita. Vuoden 2022 aikana ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä oli noin sata hanketta.

Ilmastonmuutos, liikenne, terveyspalvelut, kaupungistuminen ja rakentaminen ovat tämän hetken polttavia haasteita, joihin kehitämme kestäviä ratkaisuja viidessä innovaatiokeskittymässämme.

Metropolia on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals) ja vaikuttaa monialaisena korkeakouluna toiminnallaan kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhtenä Metropolian keskeisistä tavoitteista on suunnata innovaatiokeskittymien toimintaa vahvemmin kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen.

Metropolian innovaatiokeskittymissä ratkotaan laajasti haasteita, mutta edistetään erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 4: Hyvä koulutus, 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja sekä 17: Yhteistyö ja kumppanuus.

Lue lisää Metropolian kestävän kehityksen työstä vastuullisuusraportistamme.

Lisätietoja:

Timo Seuranen, lehtori