Metropolian toisen vuosineljänneksen vaikuttavuuskatsaus kertoo positiivisesta kehityksestä

Metropolian toisen vuosineljänneksen vaikuttavuuskatsaus kertoo korkeakoulun tuloksen ja liikevaihdon positiivisesta kehityksestä. ”Taloudellinen tilanteemme on vakiintunut ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Metropolian toisen vuosineljänneksen tulos oli 0,8 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 30 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen koko vuosipuoliskon tulos oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 41,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (1,1 M€).

Vaikuttavuuteen tähtäävä uudistuminen jatkui

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko jatkui Metropoliassa uudistuen. Opetussuunnitelmien uudistus käynnistettiin, tavoitteena mahdollistaa ilmiölähtöinen oppiminen innovaatiokeskittymissä sekä opintojen liittäminen TKI-hankkeisiin. Tähtäimenä on ratkoa yhteiskunnallisia ilmiöitä erilaiset rajat ylittävässä yhteistyössä. Innovaatiokeskittymien toiminta konkretisoitui yhteiskehittelyalustoilla: urbaanin ruoantuotannon Urban Farming Labissa ja laajennetun todellisuuden osaamiseen erikoistuneessa Helsinki XR Centerissä.

Jatkuvan oppimisen kokonaisuuden rakentamista korkeakouluun jatkettiin. Tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle tarvitaan eripituisia ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia yksilöllisiä oppimisen ratkaisuja. Toisella vuosineljänneksellä edistettiin jatkuvan oppimisen Metropolia Match -palvelumallia ja valmisteltiin sen julkistamista sidosryhmille.

Toiminnan keskittäminen neljälle kampukselle jatkui. Karamalmiin avattiin väistötiloihin uusi älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampus, Arabian kampuksen musiikin uudisrakennuksen louhintatyö jatkui, ja kampuksen 3. vaiheen suunnitelmat valmistuivat rakennuslupavaiheeseen. Myllypuron kampuksen toisen vaiheen rakentaminen eteni kohti valmistumista.

Uudistumisen tärkeiksi mahdollistajiksi nostettiin kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri. Metropolian toimintakulttuurin muutos pohjautuu systeemiseen ajattelutapaan, itseohjautuvuuteen ja oppivaan organisaatioon. Yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria edistämään luotiin, kehitettiin ja vakiinnutettiin dialogisia ja verkostomaisia yhteistyön käytänteitä.

Yhdessä katse kestävään tulevaisuuteen 2030

Kesäkuussa aloitettiin selvitystä kestävän kehityksen roolista ja merkityksestä Metropoliassa. Samalla pohditaan sitä, miten Metropolia voi tulevaisuudessa toimia yhä vastuullisemmin.

”Toimintaympäristön murros on haastanut meidät pohtimaan rooliamme yhteiskunnassa ja löytämään ne keinot, joilla voimme toimia yhä vaikuttavammin. Olemme aloittaneet valmistautumisen keväällä 2020 käytäviin neuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tämä tarkoittaa strategisten valintojemme pohtimista aina vuoteen 2030 saakka. Tätä työtä jatkamme koko organisaatiomme voimin ja yhteistyökumppaneidemme tuella syksyn ajan”, Riitta Konkola kertoo.

Metropolian vaikuttavuuskatsaus 2/2019

Lisätietoja

Riitta Konkola
Toimitusjohtaja-rehtori
+358 50 548 6069
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi