Metropolian vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu – Ilmastotyö etenee

13.6.2024 - 08:15

Metropolia Ammattikorkeakoulu on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraportin. Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Metropolian kunnianhimoisen vastuullisuustyön saavutuksia ja tavoitteita.

Vastuullisuusraportista löytyy muun muassa ajankohtaista tietoa ilmastotyön etenemisestä, ihmisten hyvinvoinnista, kestävän kehityksen osaamisesta, taloudellisesta kestävyydestä sekä ratkaisuista, joita luodaan kestävän kehityksen haasteisiin.

Kestävän kehityksen kohokohdat vuonna 2023:

* CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. (Lähde: Tilastokeskus.)
** Metropolian hiilijalanjälki laajemman laskentatavan mukaan oli 11 670 tonnia Co2E.

Kestävän kehityksen kohokohdat 2023: Yli 18 000 ihmisen korkeakouluyhteisömme vauhditti muutosta. Yhteisössämme on 1 054 työntekijää ja 17 473 tutkinto-opiskelijaa. Vähensimme energiankulutustamme 6 %. Hiilijalanjälkemme oli 5 970 tonnia CO2e. Metropolian kestävän kehityksen verkostossa toimi 130 korkeakouluyhteisön jäsentä. Ratkoimme haasteita noin 90 TKI-hankkeessa.

Metropolian hiilijalanjälkilaskentaa kehitettiin

Metropolian tavoitteena on olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Metropolia on sitoutunut vähentämään kunnianhimoisesti päästöjä sekä on aktiivisesti ratkomassa sidosryhmien kanssa päästöjen vähentämiseen ja kompensaatioon liittyviä avoimia kysymyksiä

Hiilineutraalius edellyttää lisäksi sitä, että hiilijalanjälki lasketaan tarpeeksi kattavasti. Vuonna 2023 Metropolian kestävän kehityksen työssä panostettiin erityisesti hiilijalanjäljen laskennan kehittämiseen. Metropolian hiilijalanjäljen laskenta raportoitiin ensimmäistä kertaa kahdella eri laskentatavalla: ammattikorkeakoulujen yhteisellä mallilla sekä erillisellä, laajemmalla laskentamallilla. Laajemmassa laskennassa otetaan huomioon myös opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuminen kampuksille.

Ammattikorkeakoulujen yhdessä kehittämä laskentatapa mahdollistaa päästöjen yhtenäisemmän raportoinnin. Laajempi, GHG-protokollan mukainen laskenta tarjoaa kattavamman näkökulman hiilijalanjälkeen ja mahdollistaa entistä kunnianhimoisemman ilmastotyön.

Kahta erilaista laskentatapaa hyödyntämällä Metropolian hiilijalanjäljestä saatiin kattavasti tietoa, joka ohjaa vaikuttavien ilmastotoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue lisää hiilijalanjälkilaskennan tuloksista ja päästövähennystyön etenemisestä vastuullisuusraportin ekologista kestävyyttä käsittelevästä luvusta.

Tutustu vastuullisuusraporttiin:

Vastuullisuusraportti on julkaistu osana Metropolian julkaisuja Theseukseen. Raportin kirjoittivat Laura Pekkarinen ja Marianne Vainikka. Lisäksi raporttiin pyydettiin tekstejä asiantuntijoilta eri puolilta organisaatiota. Vastuullisuusraportin englanninkielinen versio julkaistaan kesäkuun aikana.

Kestävä kehitys ja kasvu on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Metropolian kestävän kehityksen työtä ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Metropolian strategia 2021–2030, sidosryhmien odotukset sekä kestävän kehityksen tiekartta.