Muutoksentekijöitä uudesta kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutuksesta

18.8.2020 - 14:50

Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistää kulttuurihyvinvoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. CRASH – Creativity and Arts in Social and Health Fields -tutkinto on ainoa alan englanninkielinen koulutus Suomessa ja uusi avaus Uudellamaalla.  Tutkinnon suunnittelussa kuultiin laajasti työelämäkumppaneita ja hyödynnettiin tutkimustietoa: uudenlaiselle osaamiselle on selkeä tarve.  Ensimmäinen opiskelijahaku toteutuu keväällä 2021 ja uudet opiskelijat aloittavat syksyllä 2021.  
 
“Englantia opiskelukielenä puoltaa se, että Uusimaa on Suomen monikulttuurisin maakunta. Metropolialla on myös kansainvälisiä, kulttuurihyvinvointialaa kehittäviä kumppaneita esimerkiksi Islannista, Portugalista ja Saksasta, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan opetusta yhteistyössä,” kertoo tutkinnosta vastaava yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén. “Opinnoissa suomea kuitenkin käytetään tukikielenä. Tämä onkin upea mahdollisuus vahvistaa omaa kielitaitoa kiinnostavan aiheen äärellä,” hän lisää. 
 
Uusia valmiuksia ja perspektiivejä yhteistyöllä 
 
Koulutukseen voi hakeutua kulttuuri-, sosiaali- ja terveysaloilta.  Moniammatillinen yhteistyö onkin CRASH-tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Samalla opiskelijoiden verkostot ja työelämätuntemus lisääntyvät, mikä on välttämättömyys kulttuurihyvinvoinnin kaltaisella, useampaa ammattiosaamista yhdistävällä hybridialalla.   
 
"Olennaista on, että eri aloilta tulevat asiantuntijat asettuvat pohtimaan, mikä heille on aidosti jaettua. Yhteisten sanojen, mielikuvien ja näkemysten muodostaminen on keskeistä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisen osaamista,” esittää tutkinnon valmisteluun tiiviisti osallistunut Silva Siponkoski Metropoliasta.  
 
Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään myös Taideyliopiston kanssa. Osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian YAMK-opiskelijoille ja CRASH-maisteriopinnot valinneille Taideyliopiston opiskelijoille. Koulutus tukee taiteilijoiden työnkuvien laajentumista uusiin ympäristöihin kulttuurihyvinvoinnin kentällä.  
 
Tarve tulevaisuuden muutoksentekijöille 
 
CRASH-tutkinnon valmistelun yhteydessä järjestettiin työpajoja ja haastateltiin kuntien, sairaanhoitopiirien ja järjestöjen edustajia. Työelämän viesti oli selvä: uudenlaiselle osaamiselle on kysyntää sekä kulttuuri- että sosiaali- ja terveysaloilla. Ylirajainen yhteistyö on välttämätöntä luovuuden ja taiteen hyödyntämiseksi hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. 
 
“Ammattilaiset korostivat, että koulutuksesta valmistuneita tarvitaan uudistamaan työkäytäntöjä ja toimintaympäristöä. Vakiintuneita tehtävänkuvia ei ole vielä käytössä laajasti, mutta kulttuurihyvinvointiin liittyvä ammattiosaaminen tulee ottamaan paikkansa myös eri alojen ammattinimikkeistössä” Siponkoski selventää. 
 
WHO:n syksyllä 2019 julkaistu raportti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista osoittaa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tämän lisäksi moni suomalainen ja kansainvälinen tutkimus tuo esiin, kuinka luovuus on keskeinen voimavara elämässä. ”Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat avainasemassa hyödyntäessään luovuutta omassa työympäristössään.  Kun olemme kosketuksissa omaan luovuuteemme, pystymme katsomaan elämäämme eri näkökulmista ja pärjäämään eteen tulevissa haasteissa”, toteaa aihetta myös tutkinut Huhtinen-Hildén.

Uusin tutkimustieto käytäntöön 
 
CRASH-opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Espoon kulttuurineuvola, kulttuurisen vanhustyön etäpalvelut Helsingin kaupungilla ja toiminta Metropolian Myllypuron HyMy-kylässä ovat esimerkkejä jo käynnissä olevista kulttuurihyvinvoinnin oppimisympäristöistä Metropoliassa.
 
“Odotan malttamattomana, millaisia kehittämiskumppanuuksia rakennamme uusien opiskelijoiden kanssa. Kannustankin kaikkia kiinnostuneita hakemaan CRASH-tutkintoon ja liittymään osaksi kulttuurihyvinvoinnin kehittäjäyhteisöä Uudellamaalla!” Huhtinen-Hildén lisää innostuneena. 

…..

Lisätietoja
Laura Huhtinen-Hildén
Yliopettaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu
p. 050 401 3469
laura.huhtinen-hilden [at] metropolia.fi (laura[dot]huhtinen-hilden[at]metropolia[dot]fi)

Tiedotteen lähetti
Simo Ruuskanen
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Viestintä
p. 040 7687 992
simo.ruuskanen [at] metropolia.fi (simo[dot]ruuskanen[at]metropolia[dot]fi)

Yhteystiedot
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 09 7424 5000

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Vaikuttajakorkeakouluna haluamme olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropoliassa opiskelijat ja henkilöstö kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa. Uniikit koulutusalojemme yhdistelmät ja kokeilukulttuuri luovat edellytykset uuden luomiseen. Oppimisen tukena hyödynnämme uusinta teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta.
Metropolian neljällä modernilla kampuksella, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, tehdään, koetaan ja opitaan. Esteettömät, viihtyisät ja innostavat kampuksemme sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä.

Metropolia – osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen.