Näe nuori 2025 -seminaari näytti hankkeiden rikkauden ja eläväisyyden

Hankemaailma saattaa helposti vaikuttaa jäykältä, byrokraattiselta ja jopa kuivalta. Mieleen tulevat julisteet, joissa on jokaisen rahoittajan ja yhteistyökumppanin logot, ja työntekijöiden arki, joka koostuu suurilta osin erilaisten raporttien kirjoittamisesta. Omia ennakkoluulojaan on kuitenkin hyvä kyseenalaistaa. Hankemaailma voi yllättää rikkaudellaan ja raikkaudellaan.

Osallistuin Metropolian järjestämään kolmen hankkeen Näe nuori 2025 -yhteisseminaariin. Seminaarin läpikantava teema oli haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen, auttaminen ja tukeminen, mikä yhdisti myös kaikkia kolmea hanketta. Motiivi-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea etenkin maahanmuuttajataustaisia työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia 16-29-vuotiaita. Peili-hankkeessa taas nuoria miehiä lähestytään tekoälyn kautta lopputavoitteena kehittää mobiili tekoälysovellus sanoittamaan nuorille miehille uusia tulevaisuuden polkuja. Kolmannessa, Niko -97 -hankkeessa, tuetaan 18-29-vuotiaiden miesten seksuaaliterveyttä.

Seminaari alkoi luennoilla ja hankkeiden puheenvuoroilla

Jos jollain paikallaolijalla sattui olemaan jäykkä kuva hankemaailmasta, niin mielikuva rikkoutui heti kättelyssä, kun räppäri Tuomas Kauhanen hyppäsi värikkäässä raitahupparissaan juontamaan tapahtumaa. Kauhasen jälkeen lavalle astui Ex-kansanedustaja Raija Vahasalo, jonka tervetuliaissanat käsittelivät nuorten hyvinvointia ja tulevaisuuden näkymiä suurilta osin poliittisista näkökulmista.

Sami Myllyniemi Nuoristotutkimusseurasta esitteli tutkimustuloksia ja tilastoja käsitellen etenkin NEET (neither in employment nor in education or training) -nuoria. Tilastot olivat hätkähdyttäviä ja osoittivat selkeästi, että nuorille suunnatuille hankkeille on tarvetta.

Niko -97 -hankkeen esittely ravisteli voimakkaimmin ennakkoluulojani hankemaailmasta, vaikka luulin liikkuvani jo hyvin tietoisella ja tiedostavalla alueella kyseisessä maailmassa. Hanketyöntekijä Hemmo Rättyä näytti puheenvuorossaan raikkaita printtimateriaaleja siitä, miten nuoria oli tavoiteltu hankkeen pariin ja kertoi, miten lähestytään nuoria miehiä ja saadaan heidät puhumaan henkilökohtaisista ja intiimeistä aiheista, kuten pornon tai yksinäisyyden vaikutuksista seksiin ja parisuhteisiin. Vakuuttavasta mutta rennosta ulosannista sekä jokaisen dian raikkaudesta huokui, että Hemmo tiesi mistä puhui.

Yleisö osallistettiin FUTU-sorvaamoissa

Seminaarin parasta antia olivat kuitenkin iltapäivän FUTU-sorvaamot. Sorvaamoissa jokaisella hankkeella oli pienempi luokkahuone, joissa pureuduttiin yksityiskohtaisemmin hankkeiden sisältöihin ja menetelmiin. Niko -97 -hankkeen sorvaamoon en päässyt osallistumaan, mutta Peilin ja Motiivin sorvaamot tarjosivat vierailijoilleen tiiviin ja aidon vilauksen siitä, mitä käytännön tasolla on tehty.

Peilin sorvaamo jakoi osallistujansa heti kolmeen ryhmään. Toimintamallia käsittelevä ryhmä laitettiin saman tien sijoittamaan itsensä janalle sen mukaan, kuinka paljon he tiesivät hankkeesta. Samaan aikaan kahdessa muussa ryhmässä käytiin vilkasta keskustelua tekoälysovelluksesta sekä palvelumuotoilusta hankkeeseen liittyen. Mennessäni Motiivi-hankkeen ensimmäiseen sorvaamoon olivat osallistujat kirjoittamassa post-it-lapuille, mitä haasteita he näkivät nuorten työllistymisessä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Motiivin toisessa sorvaamossa osallistujat kulkivat luokassa ruusunmarjat kädessä äänestämässä marjojen avulla heidän mielestään olennaisia teemoja koskien nuorten hyvinvointia.

Ihmisia hankeseminaarin tyopajassa
Peili-hankkeen työpajassa käytettiin yhtenä työvälineenä janaa kuvaamaan osallistujien tietämystä hankkeesta.

Seminaari tempaisi mukaansa ja raotti tehokkaasti sorvaamoiden ja puheenvuorojen avulla, mitä hankkeissa on tehty ja miten nuorten kanssa on työskennelty. Suurin tekijä seminaarin onnistumisessa oli kuitenkin yleisö, joka oli intohimoisesti kiinnostunut aiheesta, lähti innostuneesti mukaan erilaisiin harjoitteisiin ja loi hyvää ja kehittävää keskustelua läpi seminaarin. Jos hankemaailma oli jollekin paikalla olijalle tuntematon tai mielikuva siitä jäykkä, karisti seminaari nämä käsitykset ja paljasti, miten monipuolinen, rikas ja helposti lähestyttävä hankemaailma voi parhaimmillaan olla.

Teksti ja kuvat

Roosa Isokääntä
Kulttuurituotannon opiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 

Kuuntele seminaaritallenne

Hankkeista voi lukea lisää seuraavilta verkkosivuilta:

Motiivi-hanke 

Niko -97 -hanke 

Peili-hanke
 

Niko -97 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.