Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen koulutus antaa unelmille siivet

5.11.2019 - 12:00

Sayed Mokhtar Shujaei Zada

29-vuotias, Afganistanista kotoisin oleva Sayed Mokhtar Shujaei Zada opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa Asiantuntijatyöhön kiinteistö- ja rakennusalalle -täydennyskoulutuslinjalla. Linjan tavoite on pätevöittää opiskelijat kiinteistöpalveluiden sekä rakennus- ja talotekniikkaurakoinnin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat kiinteistö- ja rakennusalalla toiminta, toimialan yritykset, asiakkaat ja kumppanit, teknisten järjestelmien toiminta, asentaminen ja kunnossapito sekä suomen kieli. Osa opinnoista tapahtuu Myllypuron kampuksella ja suurin osa käytännön työtä seuraamalla sekä siihen osallistumalla alan yrityksissä.

”Koulutus auttaa minua parantamaan itseäni ja osaamistani. Sijoitan itseeni mielelläni, koska kaikki osaaminen ja tieto tulee aina pysymään minussa. Ainakin tiedän enemmän ja tunnen itseäni paremmin”, Shujaei Zada iloitsee.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutuksen hakukriteereinä ovat maahanmuuttajataustan lisäksi aiempi alan korkeakoulututkinto, motivoitunut asenne sekä vähintään B1-tason suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Shujaei Zada on suorittanut rakennusinsinööritutkinnon Kazanin yliopistossa, Venäjällä vuonna 2015 ja hänen suomen kielen tasonsa (YKI-testi) on tällä hetkellä B1-B2.

”Olen terve, nuori ja yritän toteuttaa unelmiani. Suomi on mahdollisuuksien maa ja suomalaiset ovat erittäin ystävällisiä ja rehellisiä ihmisiä. Pidän tästä koulutuksesta hyvin paljon, koska se on juuri sitä mitä olen etsinyt ja tarvinnut urallani”, Shujaei Zada pohtii.

Koulutuksessa huomioitu kielen oppimisen tärkeys

Venäjältä kotoisin oleva Elena Simeonova puolestaan aloitti syyskuun alussa Palveluosaamisella työhön (Matkailu- ja ravitsemusala) -täydennyskoulutuslinjalla Laurea-ammattikorkeakoulussa.

”Koulutustaustani on matkailu ja haluan jatkaa alan opiskelua. Minulla on paljon työkokemusta Venäjältä, mutta jos minulla on opiskelutodistus myös Suomesta, on helpompi löytää työpaikka”, Simeonova kertoo.

Simeonova ei ole asunut kauan Suomessa, joten häneltä on aiemmin puuttunut suomalaisia kontakteja. Siksi esimerkiksi Laureassa hän puhuu vain suomea.

”Opiskelin suomea jo kotoutuskoulussa vuoden, mutta kieli on todella vaikea. Ymmärsin pian, että jos haluan löytää hyvän työpaikan, minun pitää opiskella ja harjoitella enemmän. Oppiakseni kieltä, minun pitää puhua koko ajan suomeksi. Puhe- ja kirjoituskielikin ovat kuin kaksi eri kieltä Suomessa”, Simeonova pohtii.

Kotimaassaan hän valmistui kansainvälisestä matkailuakatemiasta, ja ennen tuloaan Suomeen viimeiset 10 vuotta Simeonova työskenteli pietarilaisessa matkatoimistossa.

”Minusta tässä koulutuksessa on yksilöllinen lähestymistapa opiskelijaan. Sovellan tietoa nopeasti, joten pidän siitä, että harjoittelu alkaa heti”, Simeonova sanoo.

”Opintojen aikana opiskelija omaksuu palvelumuotoilun ajattelun ja menetelmät palveluliiketoiminnan kehittäjänä. Opiskelija oppii alan keskeistä asiakaspalvelu- ja prosessiosaamista ja hallitsee alan keskeisen lainsäädännön sekä sanaston”, kertoo lehtori ja opinto-ohjaaja Marjo Pääskyvuori Laurea-ammattikorkeakoulusta.

”Opiskelija osaa myös toimia vuorovaikutteisesti monikulttuurisessa työympäristössä ja pystyy kommunikoimaan työyhteisössä suomen kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän saa uusia työelämäkontakteja ja pääsee näyttämään osaamistaan harjoittelujakson aikana sekä osaa arvioida osaamistaan ja kehittymiskohteitaan", Pääskyvuori sanoo.

Myös pitkään maassa asuneet hyötyvät täydennyskoulutuksesta

Niin ikään Venäjältä kotoisin oleva Inna Pylkkänen opiskelee Varhaiskasvatuksen opettajaksi Helsingin avoimessa yliopistossa. Tutkinnossa vaadittu kielitaso on ylin YKI5 (C1). Pylkkäselle tämä ei kuitenkaan ole ongelma. Hän on asunut Suomessa jo 15 vuotta ja on naimisissa suomalaisen miehen kanssa.

Tähän asti Pylkkänen on pitänyt koulutuksestaan paljon ja kehuu kieliopintoja intensiivisiksi.

”Minulla on kasvatustieteen kandidaatin korkeakoulututkinto pedagogisesta yliopistosta Pietarista. YKI-testin mukaan puheen ja kirjoittamisen ymmärtämisen taso on minulla viisi, puhuminen ja kirjoittaminen vielä alle viiden”, Pylkkänen kertoo.

Pylkkänen toivoo, että keväällä hän saa YKI-testistä kaikki osa-alueet tasolle viisi. Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikkakoulutus Avoimessa yliopistossa on hänen mielestään ollut mielenkiintoinen ja haastava ja hän suosittelee koulutusta kovasti muillekin.

Avoimen yliopiston tutkinnon avulla Pylkkänen katsoo hänellä olevan nyt varma työpaikka tulevaisuudessa.

Täydennyskoulutus on osa Osaaminen käyttöön Suomessa -hanketta

Koulutuspolut, joilla Shujaei Zada, Simeonova ja Pylkkänen opiskelevat, kuuluvat Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeeseen. Hankkeessa pääkaupunkiseudun korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan ja heidät ohjataan henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Urapolkuja on viisi: Sairaanhoitaja (EU/ETA-maat), Varhaiskasvatuksen opettaja, Asiantuntijatyöhön kiinteistö- ja rakennusalalle, Myyntiosaamisella työhön ja Palveluosaamisella työhön (Matkailu- ja ravitsemisala).

Hankkeessa ovat mukana Haaga-Helia-, Laurea- ja Metropolia ammattikorkeakoulut sekä Helsingin yliopisto.

Maksuttoman täydennyskoulutuksen tavoite on auttaa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia pätevöitymään ja työllistymään Suomessa.

Lisätietoa

Outi Lemettinen
Projektipäällikkö
Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke, SIMHE Metropolia
outi.lemettinen [at] metropolia.fi (outi[dot]lemettinen[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 370 8120

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolut etenevät (Metropolian verkkosivu)